Hà Nội kiểm soát nghiêm đăng ký, quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 4204/UBND-KT thực hiện quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT ngày 26/6/2017 của Bộ Công Thương quy định về đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Công văn nêu rõ, Sở Công Thương tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá, kê khai giá đối với các thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn TP Hà Nội (ngoài các thương nhân sản xuất, nhập khẩu đã đăng ký giá, kê khai giá với Bộ Công Thương) theo quy định tại Thông tư sô 08/2017/TT-BCT.

Thông báo danh sách thương nhân sản xuất, nhập khẩu đăng ký giá, kê khai giá với Sở và định kỳ vào ngày 01 tháng 7 hàng năm hoặc trường hợp đột xuất, rà soát, thông báo điều chỉnh danh sách các thương nhân sản xuất, nhập khẩu thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 và Khoản 3 Điều 9 Thông tư số 08/2017/TT-BCT.
 
Cập nhật mức giá bán buôn, bán lẻ các sản phẩm sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được cơ quan có thẩm quyền xác định và công bố công khai trên trang website của Sở Công Thương để UBND các quận, huyện, thị xã có căn cứ rà soát giá bán lẻ đối với các thương nhân kê khai giá và kiểm soát giá bán lẻ của các thương nhân phân phối đến người tiêu dùng.

Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện các quy định quản lý nhà nước về giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các thương nhân kinh doanh tại địa bàn Hà Nội gồm đăng ký giá, kê khai giá, công bố giá, niêm yết giá và thực hiện mức giá đã đăng ký, kê khai, niêm yết; Xử lý các hành vi vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý.

Thông báo, đôn đốc các thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại Thông tư số 08/20 Í7/TT-BCT.

Tổng hợp, báo cáo UBND TP và Bộ Công Thương kết quả công tác quản lý về giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp với Sở Công Thương và đơn vị liên quan kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết của các thương nhân kinh doanh sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn; xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giá theo đúng quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá.

UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức việc tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của các thương nhân phân phối tại địa bàn trong trường hợp giá bán lẻ của các thương nhân phân phối vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã kê khai của thương nhân sản xuất, nhập khẩu (theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 08/2017/TT-BCT).

Thông báo, đôn đốc các thương nhân phân phối sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa bàn thực hiện kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi với UBND quận, huyện, thị xã theo quy định tại Thông tư số 08/2017/TT-BCT….

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần