DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội kiểm tra công tác ban hành văn bản QPPL của 6 quận, huyện

30-12-2015 16:05
Kinhtedothi - Trong năm 2016, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản và công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các quận, huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông.
Trên đây là một trong những nội dung Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016 vừa được ban hành.

Kế hoạch nhằm phát hiện những nội dung trái pháp luật của các văn bản QPPL và văn bản có chứa QPPL do cơ quan, cá nhân ban hành, kịp thời có biện pháp xử lý nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của hệ thống pháp luật; qua đó, xác định trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong công tác soạn thảo, ban hành văn bản trái pháp luật để kịp thời có biện pháp xử lý.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
UBND TP yêu cầu công tác kiểm tra văn bản được tiến hành thường xuyên, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật. Các văn bản do HĐND, UBND các cấp ban hành phải được kiểm tra, xử lý kịp thời bằng các hình thức và biện pháp thích hợp theo quy định của pháp luật; việc kiểm tra, xử lý văn bản phải tiến hành một cách khách quan, toàn diện, tuân thủ đầy đủ các quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra và xử lý văn bản QPPL.

Trong năm 2016, UBND TP tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác kiểm tra văn bản và công tác ban hành văn bản QPPL của HĐND và UBND các quận, huyện: Đông Anh, Sóc Sơn, Phú Xuyên, Hoàng Mai, Đống Đa, Hà Đông.

Kiểm tra tại các sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường về thực hiện nhiệm vụ giúp UBND TP trong công tác rà soát, tự kiểm tra văn bản và tổ chức rà soát, kiểm tra các văn bản hành chính do Giám đốc sở ban hành có chứa QPPL.
TAG: