Hà Nội: Kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra, kiểm toán tại quận Long Biên

Vân Hà
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 7/4, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Ban Thường vụ Quận uỷ Long Biên về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của trung ương, thành phố.

 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 chủ trì buổi làm việc.

Cùng dự buổi làm việc có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Doãn Toản, Phó trưởng Đoàn Kiểm tra số 2; các đồng chí thành viên đoàn kiểm tra. 

Báo cáo với Đoàn Kiểm tra, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà cho biết: Thời gian qua, quận đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp trong Chương trình số 10-CTr/TU của Thành uỷ giai đoạn 2021-2025 về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025”- trong đó có chỉ tiêu về thực hiện các kết luận, quyết định có hiệu lực pháp luật; đưa vào trọng tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong các kế hoạch giai đoạn, kế hoạch hàng năm của quận.

Phó Bí thư Quận ủy Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà báo cáo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Quận ủy Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Hà báo cáo tại buổi làm việc

Cụ thể, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo UBND quận ban hành 3 quy trình nội bộ, trong đó có quy trình nội bộ về thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật; quy định cụ thể về việc thực hiện kết luận thanh tra, phân định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong việc thực hiện thanh tra, kiến nghị kiểm toán; xây dựng mô hình theo dõi, đôn đốc các vụ việc có hiệu lực pháp luật.

Đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm hỗ trợ theo dõi và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các vụ việc có hiệu lực pháp luật gắn với đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hướng tới chuyển đổi số quận Long Biên, giai đoạn 2022-2026”.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã thành lập 1 đoàn giám sát, chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Quận uỷ thành lập 1 đoàn giám sát đối với 3 đảng uỷ phường và 4 đảng viên là người đứng đầu giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kết luận; chỉ đạo Thanh tra quận thực hiện 1 cuộc thanh tra đối với nội dung này.

Đối với các kết luận thanh tra trước năm 2020, quận đang thực hiện 1 kết luận của Trung ương, 1 kết luận của TP. Từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2022, quận đã thực hiện xong 2 kết luận của trung ương, đang thực hiện 7 kết luận của TP đảm bảo tiến độ, nội dung theo yêu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc sáng 7/4
Quang cảnh buổi làm việc sáng 7/4

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn kiểm tra đánh giá rất cao việc triển khai nghiêm túc, bài bản của tập thể Ban Thường vụ, lãnh đạo quận, thể hiện trong quá trình đô thị hoá diễn ra rất nhanh, nhưng số lượng cần phải thực hiện kết luận tranh tra là rất ít.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá quận Long Biên triển khai rất nghiêm túc, trách nhiệm, báo cáo đầy đủ, rõ ràng, khoa học; tập thể cấp uỷ quan tâm, bám sát việc trong quá trình thanh tra kiểm tra và quá trình làm có những sáng tạo, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh.

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy tiếp tục quan tâm quán triệt sâu sắc việc giải quyết các kết luận thanh tra, kiểm toán, giám sát của trung ương và TP để đạt kết quả cao nhất, đồng thời coi đây là cơ hội để rà soát, khắc phục những tồn tại, từ đó triển khai tốt hơn.

Cùng đó, tiếp tục tổ chức có hiệu quả việc thông tin, quán triệt nội dung công việc này tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức từ quận tới phường; nâng cao năng lực quản lý, hoàn thiện các nội dung phải thực hiện. Đặc biệt, rà soát lại toàn bộ các nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công, phân nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan.