Hà Nội kiểm tra tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư

Linh Đan
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND về việc kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố năm 2016.

Theo đó, công tác kiểm tra các quy định của Luật Luật sư và quy định của pháp luật có liên quan tập trung vào các nội dung: Việc thực hiện các quy định về đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư; quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê; ký kết và thực hiện hợp đồng dịch vụ pháp lý theo quy định của pháp luật; báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; lập các mẫu sổ sách và lưu trữ các giấy tờ tài liệu theo quy định của Luật Luật sư và quy định của pháp luật có liên quan...

Đoàn kiểm tra công bố quyết định kiểm tra khi bắt đầu tiến hành kiểm tra về tổ chức, hoạt động hành nghề luật sư. Đại diện tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra trình bày báo cáo đánh giá tóm tắt tình hình, kết quả thực hiện. Các thành viên của Đoàn kiểm tra đối chiếu, kiểm tra, đánh giá nội dung báo cáo và các sổ sách, giấy tờ, tài liệu được xuất trình theo quy định của pháp luật. Đại diện tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra báo cáo, giải trình làm rõ những nội dung theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra. Lập biên bản kiểm tra về tổ chức, hoạt động luật sư sau khi kết thúc kiểm tra. Trưởng Đoàn kiểm tra kết luận kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý hành vi vi phạm pháp luật (nếu có). Kết thúc đợt kiểm tra sẽ có thông báo đánh giá kết quả kiểm tra đối với tổ chức hành nghề luật sư được kiểm tra.

Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá về tình hình tổ chức và hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố; kịp thời phát hiện những tồn tại, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý theo quy định; biểu dương, khen thưởng các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư hoạt động chất lượng, hiệu quả và đúng pháp luật. Qua kiểm tra là dịp để nắm bắt, ghi nhận những phản ánh, góp ý, đề xuất của các tổ chức hành nghề luật sư đối với những vấn đề chưa hợp lý, bất cập, khó khăn khi thực hiện các quy định của pháp luật về luật sư. Tham mưu UBND thành phố thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về hoạt động luật sư trên địa bàn TP.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ ngày 1/9/2016 đến ngày 30/9/2016.