Hà Nội: Kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, xử lý 1.080 m2 đất

Hồng Thái - Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 24 tập thể và 51 cá nhân.

Chiều 24/6, tại Hội nghị trực tuyến giao ban thường kỳ quý II và 6 tháng đầu năm 2021, Thanh tra thành phố Hà Nội đã có Báo cáo số 2843/BC-TTTP ngày 22/6/2021 về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của thành phố Hà Nội triển khai 262 cuộc thanh tra (thanh tra theo kế hoạch là 128 cuộc, thanh tra đột xuất 134 cuộc); đã kết luận 185 cuộc. Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước thuộc một số lĩnh vực: Quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng…

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080m2 đất; kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 24 tập thể và 51 cá nhân. Công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 12,309 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại tố cáo, 6 tháng đầu năm 2021, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp thường xuyên 13.231 lượt công dân (tăng 0,3% so với 6 tháng đầu năm 2020). Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 7.894 lượt công dân, trong đó có 37 lượt đoàn đông người/15 vụ việc.

Đối với công tác xử lý đơn, 6 tháng qua, các cơ quan hành chính của thành phố đã tiếp nhận và xử lý 26.089 đơn các loại (tăng 0,2%), gồm: 4.038 đơn khiếu nại; 4.222 đơn tố cáo và 17.829 đơn kiến nghị, phản ánh, dân nguyện, trong đó, có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Trong thời gian này, toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 1.464 vụ khiếu nại (tăng 0,1%); đã giải quyết 1.262 vụ, đạt tỷ lệ 86,2%. Số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Qua giải quyết: Khiếu nại đúng 48 vụ (3,71%), khiếu nại sai 927 vụ (73,45%), khiếu nại đúng một phần 121 vụ (9,58%), rút đơn khiếu nại, hòa giải thành 166 vụ (13,26%).

Toàn thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 709 vụ (tăng 0,1%) tố cáo; đã giải quyết 635 vụ, đạt tỷ lệ 89,5%. Số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật. Qua giải quyết có 61 vụ tố cáo đúng (9,60%), tố cáo sai 453 vụ (71,33%), tố cáo đúng một phần 115 vụ (18,11%), dừng xét 6 vụ (0,96%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 9 tập thể, 51 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Thời gian còn lại của năm 2021, Thanh tra thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo; tăng cường tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo. Cùng đó, phấn đấu giải quyết trên 85% số vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, tổ chức thực hiện trên 90% các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, quyết định xử lý tố cáo; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, chủ động nắm tình hình, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân…