DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Hà Nội kịp thời bảo vệ, chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19

Thủy Trúc
19-10-2021 20:13
Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội giao cho các sở, ban, ngành, đoàn thể TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt nhóm trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.
UBND TP đã ban hành Công văn số 3556/UBND-KGVX về việc Triển khai các biện pháp chăm sóc trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19
Trong công văn, UBND TP Hà Nội chỉ đạo Sở LĐTB&XH Hà Nội tiếp tục triển khai, hướng dẫn, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em mồ côi theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về chính sách trợ giúp xã hội đối với  đối tượng bảo trợ xã hội.
Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể TP có liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện chính sách cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và các văn bản chỉ đạo của TP Hà Nội, Bộ LĐTB&XH, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Lãnh đạo Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, Sở TB&XH Hà Nội, nhà tài trợ thăm và trao hỗ trợ cho trẻ em mồ cô mẹ do bị nhiễm Covid-19
Đồng thời, Sở LĐTB&XH Hà Nội hướng dẫn các DN, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Và, hướng dẫn quy trình, thủ tục cho các DN, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi theo quy định của tại Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ.
Căn cứ vào tình hình thực tế về số lượng trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP, Sở LĐTB&XH Hà Nội phối hợp với  các sở,  ban, ngành TP tham mưu xây dựng chính sách, kế hoạch hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.
UBND TP Hà Nội giao cho Sở Tư pháp chỉ đạo Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tăng cường trợ giúp pháp lý cho trẻ em theo quy định của pháp luật để đảm bảo các quyền và lợi ích của trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 không bị xâm hại khi không có sự giám hộ của cha, mẹ.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP căn cứ chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em nói chung, đặc biệt nhóm trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19.
UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên rà soát, cập nhật, tổng hợp, quản lý số lượng, danh sách, hoàn cảnh cụ thể, điều kiện chăm sóc từng trường hợp trẻ em có cha, mẹ tử vong do đại dịch Covid-19, nguyện vọng của trẻ em và người giám hộ để có biện pháp trợ giúp kịp thời, phù hợp.
Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách trợ giúp xã hội đối với nhóm trẻ em này theo các quy định tại những nghị định, nghị quyết, quyết định của Chính phủ, UBND TP Hà Nội, HĐND TP Hà Nội, Bộ LĐTB&XH và các văn bản hướng dẫn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc hỗ trợ cho trẻ em mồ côi do cha mẹ trẻ vong vì nhiễm Covid-19.
Các xã, phường, thị trấn thiết lập mạng lưới cá nhân, gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện nhận chăm sóc thay thế trẻ em trên địa bàn. Và, thực hiện việc chăm sóc thay thế cho các em theo quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP, Thông tư số 14/2020/TT-BLĐTBXH. Ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em được chăm sóc, thay thế bởi người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc để trẻ được sống trong môi trường gia đình và đảm bảo lợi ích tốt nhất cho trẻ em. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng.
UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa, can thiệp, hỗ trợ kịp thời trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; trong đó, có trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 khi bị xâm hại, tai nạn thương tích; chú trọng can thiệp, hỗ trợ tâm lý và hỗ trợ pháp lý cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 khi các em không có sự giám hộ của bố, mẹ.
UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã hướng dẫn DN, tổ chức, cá nhân có đề xuất dự án, kế hoạch, hoạt động hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài đối với nhóm trẻ em này theo phân cấp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật đối với việc chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và chăm sóc thay thế cho trẻ em mồ côi cả cha và mẹ , trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em không nơi nương tựa. Và, hướng dẫn quy trình, thủ tục cho DN, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi theo quy định. Việc chăm sóc, nuôi dưỡng bao gồm cả bảo đảm quyền học tập của các em, theo đúng các quy định của pháp luật về trẻ em, pháp luật về giáo dục, trong đó có quy định về giáo dục hòa nhập.