Hà Nội: Kịp thời phát hiện và ngăn chặn xung đột, bạo lực gia đình

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/4, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Mục tiêu của Kế hoạch là giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội và mỗi người dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, định hướng giá trị, giáo dục thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần hoàn thiện nhân cách, xây dựng con người Việt Nam, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện từ gia đình, khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng và phát triển đất nước.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2025, TP Hà Nội đạt 70% và đến năm 2030 đạt trên 90% hộ gia đình đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt 100% hộ gia đình được cung cấp thông tin về giáo dục đạo đức, lối sống gia đình. Phấn đấu đến năm 2025 đạt 80% và đến năm 2030 đạt trên 95% công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

100% đơn vị cấp xã hằng tháng có nội dung tuyên truyền về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình trên hệ thống thông tin cơ sở.

Phấn đấu hằng năm 100% học sinh, sinh viên được cơ sở giáo dục được tham gia sinh hoạt về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội được tham gia sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Về nhiệm vụ và giải pháp, TP Hà Nội xác định tiếp tục đổi mới công tác tuyên tuyền nhằm nâng cao nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về tầm quan trọng của giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về gia đình; phát huy vai trò của gia đình, nhà trường, xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống.

Đáng chú ý, TP sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống trong gia đình. Ứng dụng phần mềm, công cụ trên không gian mạng để nắm bắt kịp thời thông tin, định hướng dư luận về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; kịp thời phát hiện và ngăn chặn những rủi ro, xung đột, bạo lực trong gia đình.

Tăng cường kiểm tra, giám sát và biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có đóng góp tích cực và thực hiện hiệu quả cho công tác giáo dục đạo đức, lối sống gia đình.

UBND TP Hà Nội giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan có liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức Kế hoạch này trên địa bàn TP. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần