Hà Nội lập BCĐ Phòng không Nhân dân và Động viên công nghiệp

Như Hương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 531/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân và Động viên công nghiệp.

Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và Động viên công nghiệp TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) do Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo gồm Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn; Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Nguyễn Doãn Anh; Đại tá, Phó Giám đốc Công an TP Nguyễn Anh Tuấn; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.
Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân và Động viên công nghiệp TP Hà Nội có nhiệm vụ tham mưu với ND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, ban hành các văn bản chỉ đạo và xem xét, UB quyết định về phương hướng, nhiệm vụ phòng không Nhân dân và động viên công nghiệp trên địa bàn TP. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng không Nhân dân và động viên công nghiệp trình Chủ tịch UBND TP phê duyệt. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP Hà Nội việc theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tổ chức thực hiện các nội dung phòng không Nhân dân và động viên công nghiệp của các sở, ban, ngành và ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

Chỉ đạo Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân, động viên công nghiệp TP phối họp vói các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động Phòng không Nhân dân và động viên công nghiệp trên địa bàn.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về chuyên môn Phòng không Nhân dân cho các đối tượng và tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia các hoạt động Phòng không Nhân dân.

Hàng năm, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ chuấn bị động viên công nghiệp. Có quyền yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã cung cấp thông tin về các vấn đề có liên quan đến việc triển khai, tổ chức hoạt động Phòng không Nhân dân và động viên công nghiệp;

Tổ chức diễn tập, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng; kiến nghị giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về Phòng không Nhân dân, động viên công nghiệp và tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động lên cấp trên theo quy định; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND TP giao.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết đinh số 4044/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND TP về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phòng không Nhân dân TP Hà Nội và Quyết định số 2206/QĐ-UBND ngày 09/5/2016 của Chủ tịch ủy UBND TP về việc thành lập Ban Chỉ đạo động viên công nghiệp TP Hà Nội.