Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 31/1, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP Hà Nội về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập tổ giúp việc Thường trực HĐND, UBND thành phố tổ chức lấy ý kiến nhân dân TP Hà Nội. Yêu cầu lãnh đạo các Sở, Ngành, Thường trực HĐND, UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung, cách thức lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.
 
Hà Nội lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Ảnh 1
 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
 
Các Sở TTTT, Sở VHTT&DL chủ động phối hợp với Ban Tuyên Giáo Thành ủy và các cơ quan báo, Đài của thành phố mở chuyên trang, chuyên mục về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; đưa, đăng tin đầy đủ, kịp thời, trung thực, khách quan ý kiến đóng góp của nhân dân. Sở Tài chính đảm bảo kinh phí và hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức lấy ý kiến và Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 theo công văn số 152/BTC-HCSN ngày 5/1/2013 của bộ Tài chính về việc dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

 

Chỉ đạo công an TP Hà Nội đảm bảo an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Phối hợp với các cơ quan hữu quan kịp thời đấu tranh, ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ trong việc lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước.

 

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 được đăng tải toàn văn trên Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ngành, quận, huyện, thị xã. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục Ý kiến  đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trên Cổng giao tiếp điện tử TP Hà Nội, Trang thông tin điện tử của các Sở, Ngành, quận, huyện, thị xã và các Báo: Hà Nội mới, Kinh tế đô thị, Pháp luật và xã hội, Đài PTTH Hà Nội. Góp ý kiến trực tiếp hoặc bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức được phân công…

 

Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và  lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của các ngành, các cấp được thực hiện từ tháng 1/2013 đến hết ngày 28/2/2013. Thời điểm các ngành, các cấp tổng hợp ý kiến đóng góp về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trước ngày 5/3/2013.