Hà Nội: Linh hoạt trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành Công văn số 1092/STP-PBGDPL ngày 29/4 về tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).

 

Theo nội dung công văn trên, bên cạnh việc bám sát các nội dung cần phổ biến theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chủ động, linh hoạt tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Trong đó, tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: Công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường; kỷ cương hành chính, cải cách hành chính, thủ tục hành chính và xây dựng chính quyền điện tử phục vụ người dân và DN; thí điểm mô hình chính quyền đô thị của TP; dịch vụ công trực tuyến; trật tự văn minh đô thị; vệ sinh môi trường, trật tự xây dựng và đô thị; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; an toàn giao thông; an toàn trật tự xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em...

Bên cạnh đó, quan tâm đến: Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Hà Nội; ứng xử khi tham gia môi trường mạng xã hội; các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội kịp thời phản ánh, lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phải tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm 2021, đặc biệt trong 2 tháng cao điểm (10 và 11/2021). Cùng đó, tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong phạm vi quản lý; kịp thời động viên, khen thưởng các cá nhân, tổ chức tích cực tham gia hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.