Hà Nội: Năm 2021 phấn đấu thu ngân sách tăng 12% so với ước thực hiện năm 2020

Linh - Thọ - Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Chiều nay (28/11), tại Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII, Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà đã trình bày Tờ trình của UBND TP về Định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, 3 năm 2021-2023; tình hình thực hiện ngân sách của Thành phố năm 2020, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp Thành phố năm 2021.

Trong đó, về định hướng Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025, 3 năm 2021-2023, Giám đốc Sở cho biết: Về về thu ngân sách năm 2021 được xây dựng trên cơ sở dự toán Chính phủ trình Quốc hội đã thông qua và phấn đấu khai thác tăng thu, đảm bảo tăng 12% so với ước thực hiện năm 2020, sau khi đã loại trừ các khoản của Trung ương phát sinh trên địa bàn. Về số thu của giai đoạn 2022-2025 được xây dựng trên cơ sở tốc độ tăng trưởng GRDP từ 7,5-8%, chỉ số giá tiêu dùng từ 3,5-4%, đảm bảo tốc độ tăng thu nội địa bình quân  (không kể một số khoản thu khác) sẽ đạt 12% và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu bình quân 5%/năm.

 Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Việt Hà

Giám đốc Sở cũng thông tin, dự kiến giai đoạn 2021-2025 năm sẽ khai thác thêm khoản thu từ quỹ đất đối ứng của các dự án chuyển từ BT sang đầu tư công, trên cơ sở định hướng thu ngân sách TP, tổng thu ngân sách TP 5 năm sẽ đạt 1.405.017 tỷ đồng và 3 năm đạt 766.065 tỷ đồng. Về thu nội địa được chuyển dịch tích cực cơ cấu 3 năm đạt 92,1% sẽ tăng lên 92,6% trong 5 năm; thu tiền sử dụng đất bình quân mỗi năm đạt 20.000 tỷ đồng; thu cổ phần hóa DN nhà nước thoái vốn của kế hoạch 5 năm sẽ đạt 18.000 tỷ đồng và 3 năm đạt 8.000 tỷ đồng; thu dầu thô 5.450 tỷ đồng, chiếm cơ cấu 0,4% tổng thu ngân sách và 3 năm chiếm cơ cấu 0,5%; thu từ hoạt động XNK 5 năm đạt 98.978 tỷ đồng chiếm 7% tổng thu, 3 năm chiếm 7,4%.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách trong kế hoạch tài chính ngân sách 5 năm và 3 năm được xác định trên cơ sở dự toán ngân sách năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ giao và số phấn đấu tăng thu của TP, dự kiến thu ngân sách địa phương sẽ được cơ cấu theo hướng tiết kiệm chi thường xuyên và dành tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển.

Về định hướng chi ngân sách TP, Giám đốc Sở cho biết dự kiến tổng chi ngân sách 5 năm là 613.719 tỷ đồng và 3 năm là 317.370 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 5 năm sẽ chiếm tỷ trọng 48,8% tổng chi ngân sách địa phương, cơ cấu của kế hoạch 3 năm chi đầu tư phát triển sẽ chiếm tỷ trọng 48% tổng chi ngân sách địa phương. Về chi thường xuyên, 5 năm 2021-2025, cơ cấu chi thường xuyên chiếm tỷ trọng 44,4% (bao gồm cả nguồn cải cách tiền lương sẽ chiếm tỷ trọng 48,1%) và 3 năm chi thường xuyên chiếm tỷ trọng 46,1% (tính cả tạm nguồn cải cách tiền lương thì chiếm 49,1%).

Đánh giá tình hình thực hiện thu - chi ngân sách của TP năm 2020, ông Nguyễn Việt Hà cho biết: Về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán và tăng 3,1% so với thực hiện; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 87.461 tỷ đồng, đạt 84,7% dự toán giao đầu năm và 91,5% dự toán sau điều chỉnh. Với tình hình thu ngân sách trên địa bàn như vậy, về cân đối thu - chi ngân sách, ước thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết là 94.762 tỷ đồng, đạt 92,9% dự toán, trong đó thu ngân sách cấp TP dự kiến hụt khoảng 12.148 tỷ đồng và thu ngân sách của cấp quận huyện tăng 4.878 tỷ đồng.

 Quang cảnh Hội nghị

Bên cạnh đó, trình bày về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2021, trong đó về dự toán thu - chi ngân sách năm 2021, theo ông Nguyễn Việt Hà, thu NSNN trên địa bàn 251.321 tỷ đồng  cao hơn số Chính phủ giao là 15.800 tỷ đồng và nếu loại trừ một số khoản  phát sinh thì sẽ có tốc độ tăng 12% so với ước thực hiện của năm 2020. Trong đó, dự toán thu nội địa chiếm cơ cấu 92%, thu từ XNK chiếm 7,4%và khai thác dầu thô chiếm 0,5% trong tổng thu ngân sách.

Về thu ngân sách địa phương, 107.785 tỷ đồng, cao hơn so với dự toán Chính phủ giao 11.424 tỷ đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương là 97.168 tỷ đồng theo dự toán Chính phủ giao, địa phương trình 108.593 tỷ đồng. Cơ cấu bố trí dự toán chi đầu tư phát triển 51.241 tỷ đồng, cơ cấu chiếm 47,2% so với dự toán. Về dự toán chi thường xuyên 47.359 tỷ đồng, cơ cấu chiếm tỷ lệ 46,7% tổng dự toán. TP đã đảm bảo đầy đủ nguồn kinh phí cho các lĩnh vực.

Về cân đối ngân sách địa phương, dự toán thu ngân sách địa phương năm 2021 là 107.785 tỷ đồng, dự toán chi cân đối ngân sách địa phương 108.593 tỷ đồng, bội chi 807 tỷ đồng.

Về phương án phân bổ ngân sách cấp TP, dự toán chi ngân sách cấp TP 74.959 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 32.413 tỷ đồng, tăng 15% so với dự toán năm 2020; dự toán chi thường xuyên cho các cơ quan TP là 23.574 tỷ đồng và bằng 97,2% so với dự toán năm 2020… Về cân đối thu chi ngân sách cấp TP, bội chi ngân sách cấp TP là 807 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần