Hà Nội: Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 20/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị báo cáo viên TP tháng 4/2022.

Tại hội nghị, các báo cáo viên TP đã được nghe PGS.TS Nguyễn Thị Lan Anh - quyền Viện trưởng Viện Biển đông – Học viện Ngoại giao trình bày báo cáo “Tình hình Biển Đông thời gian gần đây; định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới”; Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại, Bộ Ngoại giao Nguyễn Thanh Hải trình bày nội dung “Thông tin thời sự chuyên đề về tình hình Nga-Ukraine”.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Đinh Thị Lan Duyên đã định hướng trọng tâm công tác tuyên truyền tháng 4/2022 đối với các báo cáo viên TP. Trong đó, tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tuyên truyền Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022) gồm: Phản ánh đậm nét về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của Chương trình để tạo sự đồng thuận, niềm tin xã hội; thúc đẩy tính tự giác, tích cực hưởng ứng, tham gia của xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19. Tăng cường, nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền về các hướng dẫn điều trị người bị nhiễm Covid-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm tính khoa học, chính xác, dễ hiểu, dễ nhớ.

Bên cạnh đó, tuyên truyền việc tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 về Chương trình và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết số 11/NQ-CP), Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/2/2022. Trong đó, đẩy mạnh hơn nữa việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định; xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu.

Ngoài ra, triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô, đất nước phồn vinh, hạnh phúc” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII), Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Đồng thời, tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng trong tháng như: Tuyên truyền kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022); tuyên truyền kỷ niệm 152 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2022)…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần