Hà Nội: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng 19/4, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã báo cáo đánh giá kết quả đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội quý I/2022. Theo đó, thời gian qua, với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội được triển khai, đa dạng, phong phú, hiệu quả. Qua đó, thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác, minh bạch tới người dân các vấn đề liên quan dịch bệnh, góp phần tích cực vào thành tích chung trong việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn TP theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương đề nghị đưa việc “Tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch” là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương đề nghị đưa việc “Tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch” là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các chế tài xử phạt hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, phổ biến quy định về cách ly y tế, chữa bệnh, điều trị tại nhà, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các lĩnh vực đời sống xã hội, quét mã QR, quy định hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19...

Cùng với đó, hướng dẫn, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người mắc Covid-19, chăm sóc sức khỏe về thể lực và tâm lý cho người đã khỏi bệnh Covid-19, tư vấn, trợ giúp giải đáp vấn đề an sinh xã hội, giúp đỡ, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho tổ chức, cá nhân khi gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19... đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Hà Nội...

Nhân rộng cách làm hay trong tuyên truyền phòng, chống dịch

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương – Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL TP Hà Nội đề nghị, các cơ quan, đơn vị từ TP đến cơ sở vận dụng vào thực tế công tác, tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình phòng, chống dịch và điều kiện cụ thể tại đơn vị, địa phương và triển khai thực hiện nhiệm vụ công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, đối với nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị TP, UBND quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn tiếp tục triển khai quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 23/02/2022 của UBND TP Hà Nội về việc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn và văn bản chỉ đạo của T.Ư và TP về phòng, chống dịch bệnh.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến
Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh huy động cả hệ thống chính trị, cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tự giác chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nhất là thông điệp 5K của Bộ Y tế; xây dựng văn hóa phòng, chống dịch bệnh nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K + vaccine, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”.  

Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19” trong thói quen lối sống, sinh hoạt, làm việc, học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mỗi viên chức, người lao động, người dân là một tuyên truyền viên về phòng chống dịch bệnh; gương mẫu thực hiện đầy đủ 5K không chỉ tại cơ quan mà còn tại nhà, tại cộng đồng. Tuyên truyền, giải thích “Tiêm vaccine phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”. Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức về việc khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn, phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược lâu dài, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.

Đoàn thanh niên quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Đoàn thanh niên quận Bắc Từ Liêm tuyên truyền lưu động về công tác phòng, chống dịch Covid-19

Siết chặt hơn nưa kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong trạng thái “bình thường mới”, nâng cao ý thức và sự chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ và các quy định phòng, chống dịch bệnh. Đa dạng  hóa các hình thức, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền; tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Phát huy hơn nữa các mô hình tự quản trong cộng đồng về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“Ngoài ra, nhân rộng mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP. Biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch bệnh, tổ chức, cá nhân có giải pháp sáng kiến, sáng kiến, sáng tạo trong tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh. Sở VH&TT nghiên cứu tham mưu cho UBND TP ban hành văn bản về xây dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; Sở Nội vụ nghiên cứu tham mưu đưa việc “Tuyên truyền, chấp hành pháp luật trong phòng, chống dịch” là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương nhấn mạnh.