Hà Nội: Phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP

Thuỷ Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 27/3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký quyết định số 1739/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Trụ sở UBND TP Hà Nội.
Trụ sở UBND TP Hà Nội.

Phân công nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau:

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. 
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh. 

Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện; những vấn đề quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại và những vấn đề lớn, đột xuất, nhạy cảm và những giải pháp, biện pháp có tính đột phá trên các lĩnh vực; cải cách hành chính; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; công tác thi đua - khen thưởng;

Cho ý kiến về các dự án, đề án, đồ án, nội dung công việc trình Ban cán sự Đảng UBND TP, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố;

Giữ chế độ thông tin báo cáo của UBND TP hoặc thông qua Ban Cán sự Đảng UBND TP với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; HĐND TP, Thường trực HĐND Thành phố, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP; Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Công an Thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, xử lý các nội dung công việc thường xuyên thuộc các lĩnh vực: Quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, tổ chức - bộ máy, thi đua - khen thưởng; giữ chế độ thông tin báo cáo, giữ mỗi quan hệ công tác thường xuyên của UBND TP với HĐND TP, Thường trực HĐND TP, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn. 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Hồng Sơn. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Quản lý vị trí việc làm, cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ TP đến cơ sở, những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; quản lý chính quyền địa phương; địa giới hành chính; quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ nhà nước; quản lý các tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; công tác thanh niên;

Chỉ đạo triển khai Đề án thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP; các nội dung liên quan đến xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra công vụ; quản lý kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách chế độ công vụ, công chức;

Công tác xây dựng và thi hành pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; kiểm soát thủ tục hành chính; pháp chế; phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; hộ tịch; quốc tịch; chứng thực; nuôi con nuôi; lý lịch tư pháp; bồi thường nhà nước; trợ giúp pháp lý; luật sư; tư vấn pháp luật; công chứng; giám định tư pháp; bán đấu giá tài sản; trọng tài thương mại; quản tài viên; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; Quản lý nhà nước về công tác tôn giáo;

Chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở Quản lý chung về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh, phòng, chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn; Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm; Khoa học công nghệ; Chỉ đạo toàn diện hoạt động của Bảo tàng Hà Nội (bao gồm cả Dự án xây dựng Bảo tàng Hà Nội – phần trưng bày).

Giữ mối quan hệ công tác với MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Cục Thi hành án Dân sự.

Giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi, phối hợp chỉ đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an Thành phố. Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Khoa học Công nghệ, Thanh tra Thành phố, Ban Tiếp công dân Thành phố. Theo dõi các quận, huyện: Ba Đình, Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Quốc Oai, Đan Phượng.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Quản lý về đất đai; đo đạc và bản đồ; Quản lý về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất; Quản lý nhà nước về môi trường, khí tượng thuỷ văn, biến đổi khí hậu; Quản lý công tác vệ sinh môi trường đô thị, nông thôn; quản lý và xử lý chất thải rắn tại đô thị, nông thôn (Chất thải rắn thông thường: Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp thông thường; Chất thải rắn nguy hại; Chất thải y tế: Chất thải y tế thông thường và chất thải y tế lây nhiễm);

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông. 

Công tác xử lý môi trường khí (Chỉ số chất lượng không khí; Bụi từ sản xuất công nghiệp, lò đốt chất thải, rác thải công nghiệp, rác thải y tế; Bụi từ đốt sinh khối, bụi từ giao thông, bụi từ công trình xây dựng...); môi trường nước (đánh giá, kiểm soát chất lượng môi trường nước, bao gồm nước mặt; nước ngầm; nước thải sau xử lý của các khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở y tế, các nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt, làng nghề... bao gồm cả việc đầu tư xây dựng hạ tầng thu gom và nhà máy, trạm xử lý nước thải và quản lý vận hành sau đầu tư);

Công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý, bố trí sử dụng nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư; Đấu giá quyền sử dụng đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất và danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất), Công tác thẩm định và phê duyệt giá đất;

Chỉ đạo các nội dung công việc tại khu vực thuộc địa giới hành chính 12 huyện: Sóc Sơn, Quốc Oai, Thạch Thất, Phúc Thọ, Chương Mỹ, Ba Vì, Thanh Oai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thường Tín, Phú Xuyên, Mê Linh (trừ khu vực thuộc hai địa bàn hành chính đơn vị cấp huyện trở lên trong đó có địa bàn hoặc thuộc 12 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông; hoặc thuộc thị xã Sơn Tây hoặc thuộc 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng) như sau:

Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, bao gồm: Cấp nước khu vực đô thị; quản lý cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng: chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh; quản lý nghĩa trang; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng không gian ngầm đô thị; quản lý, sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý công tác hạ ngầm đồng bộ đường dây viễn thông, đường dây điện lực; vật liệu xây dựng;...

Quản lý, phát triển nhà và đô thị, việc đầu tư, quản lý sau đầu tư (trừ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài): Các dự án khu đô thị; dự án xây dựng nhà ở, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh bao gồm toàn bộ các dự án thành phần hoặc chuyển nhượng một phần dự án theo quy định trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở, khu nhà ở, dự án có chức năng hỗn hợp; Quản lý lĩnh vực giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; các dự án bãi đỗ xe, nhà để xe ô tô;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Theo dõi các quận, huyện: Cầu Giấy, Sóc Sơn, Thạch Thất, Mê Linh, Đông Anh.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch xây dựng vùng huyện.

Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn. 
Phó Chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Quy hoạch và kiến trúc; chỉ đạo các biện pháp quản lý, bảo vệ không gian, kiến trúc và cảnh quan khu vực đô thị, nông thôn;

Tổng hợp chung và chỉ đạo các nội dung công việc tại khu vực thuộc địa giới hành chính thuộc 12 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, thị xã Sơn Tây và 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng (bao gồm cả khu vực thuộc hai địa bàn hành chính đơn vị cấp huyện trở lên trong đó có địa bàn hoặc thuộc 12 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông; hoặc thuộc thị xã Sơn Tây hoặc thuộc 05 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng) như sau: Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật độ thị, bao gồm: Cấp nước khu vực đô thị; thoát nước đô thị; quản lý cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị; công viên, cây xanh; quản lý nghĩa trang: kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng không gian ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị; quản lý công tác hạ ngầm đồng bộ đường dây viễn thông, đường dây điện lực; vật liệu xây dựng...;

Quản lý, phát triển nhà và đô thị, việc đầu tư, quản lý sau đầu tư (trừ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài): các dự án khu đô thị; dự án xây dựng nhà ở, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh - bao gồm toàn bộ các dự án thành phần hoặc chuyển nhượng một phần dự án theo quy định trong dự án khu đô thị, dự án nhà ở, khu nhà ở, dự án có chức năng hỗn hợp;

Quản lý lĩnh vực giao thông; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; các dự án bãi đỗ xe, nhà để xe ô tô;

Chỉ đạo kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc xây dựng nhà ở và nhà không dùng để ở (gồm: nhà chuyên dùng, diện tích kinh doanh dịch vụ tại các chung cư tái định cư), công trình xây dựng; Quản lý thu chi của các đơn vị được giao quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước (bao gồm nhà ở và nhà không dùng để ở);

Kinh doanh bất động sản; Chỉ đạo công tác cải tạo chung cư cũ; Quản lý các dự án đường sắt đô thị (trừ việc vận hành khai thác); Quản lý, tổng hợp chung nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn von vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Các dự án đầu tư tại khu vực trụ sở các Tổng Công ty thuộc Khu đô thị mới Cầu Giấy;

Tổ chức, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự công cộng, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Quản lý phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Thành phố, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội, Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển Nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh, Công ty TNHH MTV Vườn thủ, Công ty TNHH MTV Công viên Thống nhất, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và thiết bị đô thị.

Theo dõi các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Ba Vì, Phúc Thọ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải. 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, năm; theo dõi, tổng hợp chung việc tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn TP;

Quản lý chung về đầu tư, đấu thầu, đăng ký kinh doanh; quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân;

Xây dựng chương trình, kế hoạch đầu tư công; phân bổ, tổng hợp chung công tác giải ngân vốn đầu tư công; theo dõi, đánh giá kế hoạch đầu tư công; công tác giám sát, đánh giá đầu tư;

Quản lý về tài chính; ngân sách nhà nước, thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; tài sản nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; quản lý chung về giá (trừ công tác xác định giá đất);

Chỉ đạo tổng hợp chung việc thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan kiểm tra, nội chính, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (trên cơ sở tổng hợp các nội dung cụ thể theo từng lĩnh vực do các Phó Chủ tịch UBND TP chỉ đạo) và công tác quản lý tài sản công. Tái cơ cấu, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước; công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; thông tin, truyền thông;

Chỉ đạo việc xác lập sở hữu toàn dân đối với các tài sản bị tịch thu, phương án xử lý tài sản sau tịch thu của Cục Quản lý thị trường; Chỉ đạo triển khai kế hoạch phát triển kinh tế số và xã hội số; nội dung chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị, Công ty TNHH MTV Dịch vụ Xuất nhập khẩu và Du lịch Hồ Gươm, Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư xây dựng phát triển Hà Nội, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô.

Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Thanh Xuân, Thanh Trì, Thường Tín, Sơn Tây.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Ngân hàng chính sách xã hội Hà Nội, Cục Thuế Thành phố, Kho bạc Nhà nước Hà Nội, Cục Hải quan Thành phố, Cục Thống kê Thành phố, Chi nhánh ngân hàng Nhà nước Thành phố, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Cục Dự trữ khu vực Hà Nội.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo lĩnh vực đối ngoại.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền. 
Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền. 

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực công tác và nội dung công việc: Quản lý công tác đối ngoại của Thành phố, quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước; Quản lý khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (bao gồm toàn bộ các dự án đầu tư có vốn nước ngoài FDI); Quản lý về nông nghiệp và phát triển nông thôn, đê điều, thủy lợi, phòng, chống thiên tai, lụt bão và úng ngập: công tác thoát nước nông thôn.

Quản lý, phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; quản lý đối với khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Quản lý hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu; chỉ đạo sắp xếp, phát triển mạng lưới thương mại, dịch vụ, du lịch; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; Quản lý, phát triển điện lực, bưu chính, viễn thông;

Quản lý du lịch; Công tác xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp, công nghiệp (bao gồm cả việc lập, phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư); Quản lý hoạt động vận tải, kinh doanh vận tải (bao gồm đầu tư, quản lý sau đầu tư các dự án bến xe khách, bến xe hàng, logistic); Công tác quản lý, vận hành các dự án đường sắt đô thị; Quản lý nhà nước về công tác dân tộc;

Chỉ đạo việc đầu tư, quản lý sau đầu tư các dự án đầu tư xây dựng các dự án có chức năng hỗn hợp và thuộc lĩnh vực phụ trách (không có chức năng ở và nằm ngoài ranh giới: dự án khu đô thị; dự án xây dựng nhà ở, khu nhà ở; dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở; dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh);

Theo dõi và chỉ đạo: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Ban Dân tộc Thành phố, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Tích, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Đáy, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Sông Nhuệ.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Tổng Công ty điện lực Hà Nội, Bưu điện thành phố Hà Nội, VNPT Hà Nội.

Theo dõi các quận, huyện: Tây Hồ, Hoàng Mai, Ứng Hòa, Mỹ Đức, Thanh Oai.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực Văn hóa, thể thao; Lao động, dạy nghề, việc làm và các vấn đề xã hội; Y tế, dân số, gia đình và trẻ em; Giáo dục, đào tạo; Đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà.
Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo: Sở Y tế, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa Thể thao, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô, các trường cao đẳng thuộc Thành phố, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH MTV Điện ảnh Hà Nội.

Theo dõi, phối hợp chỉ đạo: Bảo hiểm xã hội Thành phố.

Theo dõi các quận, huyện, thị xã: Long Biên, Gia Lâm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Phú Xuyên.

Về nhiệm vụ của các Ủy viên UBND TP, Quyết định nêu rõ, thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Quy chế làm việc của UBND TP. Chịu trách nhiệm cá nhân về phần công việc được phân công trước HĐND, UBND TP; cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBNDTP trước HĐND TP và trước cấp trên.

Thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương theo lĩnh vực quản lý; báo cáo đồng chí lãnh đạo UBND TP phụ trách lĩnh vực và địa bàn. Phối hợp với Văn phòng UBND TP kiểm tra tình hình thực hiện các kết luận của UBND TP liên quan đến thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Giữ mối quan hệ công tác với các Ban, Bộ, Ngành Trung ương theo lĩnh vực ngành dọc, đồng thời chủ trì tham mưu chuẩn bị các nội dung khi các Ban, Bộ, Ngành Trung ương làm việc với TP Hà Nội.

Tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại

Theo đó, về nguyên tắc phân công công tác của Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP và các Ủy viên UBND TP, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; đảm bảo thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.

Đảm bảo cơ chế hoạt động theo chế độ tập thể UBND TP kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP. Tập thể không làm thay công việc của cá nhân và ngược lại.

Phân công theo lĩnh vực và khối công việc phụ trách của Chủ tịch UBND TP, các Phó Chủ tịch UBND TP, đảm bảo tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch; mỗi việc chỉ được giao cho một người phụ trách và chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.

Các lĩnh vực và nội dung công việc được phân công đảm bảo đồng đều, hài hòa, phát huy sức mạnh tập thể và cụ thể đối với từng cá nhân. Đối với các nội dung công việc có giao thoa, đan xen trong các lĩnh vực phụ trách, Chủ tịch UBND TP giao một đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP chủ trì chỉ đạo, quá trình triển khai phối hợp với đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách nội dung công việc có giao thoa, đan xen.

Về quan hệ công tác giữa Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch UBND TP lãnh đạo toàn diện công tác của UBND TP, điều hành công tác các Phó Chủ tịch UBND TP, các ủy viên UBND TP, giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 22, Điều 43 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và những vấn đề khác mà pháp luật quy định thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2023. 
Phiên họp tập thể UBND TP Hà Nội tháng 2/2023. 

Chủ tịch UBND TP phân công các Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực hoặc một số lĩnh vực cụ thể, chịu trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, xử lý các công việc thường xuyên của UBND TP; ủy quyền Phó Chủ tịch UBND TP thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể trong phạm vi thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP. Trong trường hợp cần thiết, đặc biệt quan trọng hoặc cấp bách, Chủ tịch UBND TP trực tiếp chỉ đạo, xử lý công việc thuộc lĩnh vực, trách nhiệm các Phó Chủ tịch UBND TP đã được phân công.

Chủ tịch phân công một Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ thường trực để giúp Chủ tịch điều phối các hoạt động chung của UBND TP theo các chương trình công tác của UBND TP và theo yêu cầu của Chủ tịch. Khi vắng mặt, Chủ tịch UBND TP ủy nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực hoặc một Phó Chủ tịch UBND TP khác thay mặt Chủ tịch UBND TP lãnh đạo, điều hành công tác của UBND TP.

Khi Phó Chủ tịch UBND TP vắng mặt thì Chủ tịch UBND TP trực tiếp hoặc phân công Phó Chủ tịch UBND TP khác chỉ đạo xử lý công việc đã phân công cho Phó Chủ tịch UBND TP vắng mặt.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Chủ tịch UBND TP trong phạm vi lĩnh vực được phân công, Quyết định nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Chủ tịch UBND TP và chịu trách nhiệm cá nhân, toàn diện trước pháp luật và trước Chủ tịch UBND TP, UBND TP về các quyết định, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực, cơ quan được phân công theo dõi, chỉ đạo đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; đồng thời, cùng các thành viên khác của UBND TP phố chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của UBND TP trước Thành ủy, HĐND TP và trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Quá trình chỉ đạo, triển khai công việc phải thực hiện theo đúng: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ban Thường vụ Thành ủy và Thưởng trực Thành ủy khóa XVII, quy chế làm việc của Ban cán sự Đảng UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026 và quy chế làm việc của UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Được sử dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND TP để giải quyết các công việc thuộc phạm vi được phân công; kịp thời báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch UBND TP những vấn đề quan trọng. Khi vấn đề có liên quan đến lĩnh vực công tác của các Phó Chủ tịch khác thì trực tiếp trao đổi, chủ động phối hợp để giải quyết. Trường hợp vấn đề có ý kiến khác nhau thì Phó Chủ tịch đang phụ trách giải quyết công việc đó có quan điểm, ý kiến cụ thể, báo cáo Chủ tịch UBND TP chỉ đạo, giải quyết.

Phó Chủ tịch UBND TP có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, rà soát, thống nhất về mặt chuyên môn, căn cứ pháp lý, căn cứ thực tiễn đối với các hò đồ án, dự án, đề án, nội dung công việc thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách trước khi đưa ra phiên họp tập thể UBND TP, Ban cán sự Đảng UBND TP, trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, HĐND Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP có trách nhiệm chỉ đạo xuyên suốt, một đầu mối đối với các hồ sơ, dự án đầu tư xây dựng trong ngân sách (vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp) và ngoài ngân sách (trừ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài) thuộc thẩm quyền của UBND TP, Chủ tịch UBND TP theo lĩnh vực được phân công phụ trách (từ công tác lập hồ sơ, giao nhiệm vụ lập đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư; chấp thuận thỏa thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để đề xuất dự ăn; thẩm định. phê duyệt chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư; thẩm định, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500; phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường; thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quá trình thực hiện và giải quyết các kiến nghị liên quan đến dự án; công tác giám sát, đánh giá đầu tư; công tác nghiệm thu, hoàn thành và đưa công trình dự án vào vận hành, khai thác sử dụng; công tác thanh quyết toán..

Đối với từng nội dung: (1) Quy hoạch và điều chỉnh các loại quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch chi tiết, quy hoạch chung xây dựng xã, quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn...); (2) Phê duyệt danh mục dự án thu hút đầu tư (3) Phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất: (4) Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; (5) Công tác xác định giá đất cụ thể sẽ giao một đồng chí Phó Chủ tịch UBNDTP giúp Chủ tịch UBND TP chỉ đạo hoặc trực tiếp phụ trách).

Trong phạm vi các lĩnh vực được phân công, Phó Chủ tịch UBND TP có trách nhiệm và quyền hạn thay mặt Chủ tịch UBND TP: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND TP, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các cơ chế, chính sách, đề án phát triển ngành, lĩnh vực, địa phương theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với các văn ban chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tiễn của địa phương để trình Thành ủy, HĐND, UBND TP xem xét, quyết định; rà soát, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố bảo đảm tính khả thi, hiệu quả cao và chỉ đạo tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

Chỉ đạo theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo, nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Thành ủy, HĐND, UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao. Trường hợp phát hiện các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND TP và Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã ban hành văn bản, việc làm trái với quy định pháp luật của Nhà nước, Phó Chủ tịch UBND TP được quyền thay mặt Chủ tịch UBND TP quyết định đình chỉ việc thi hành văn bản, việc làm đó, đồng thời, đề ra các biện pháp xử lý và báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, quyết định.

Chủ trì xử lý những vấn đề cần phối hợp liên ngành và xem xét, xử lý những kiến nghị của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND TP; Theo dõi công tác tổ chức và cán bộ, chỉ đạo xử lý những vấn đề nội bộ trong các cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi, phụ trách;

Chỉ đạo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. phòng, chống tham nhũng, lãng phí thuộc ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị được phân công theo dõi; Chỉ đạo xây dựng danh mục các sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: định mức chi phí, đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công; việc hỗ trợ kinh phí từ ngân sách TP cho các lĩnh vực, các cơ quan, đơn vị trong lĩnh vực quản lý và phân công phụ trách; Chỉ đạo trực tiếp công tác giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách; Chỉ đạo việc đầu tư, quản lý sau đầu tư các dự án đầu tư xây dựng trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, các dự án vốn ODA, NGO theo lĩnh vực phụ trách (trừ các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI);

Chỉ đạo giải quyết, đôn đốc thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan kiểm tra, nội chính, các kiến nghị của cơ quan Kiểm toán Nhà nước theo lĩnh vực phụ tránh, gửi Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách tổng hợp chung việc thực hiện các nội dung kết luận của cơ quan kiểm tra, nội chính, xử lý các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước;

Được Chủ tịch UBND TP giao quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật và chỉ đạo thực hiện xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực được phụ trách. Làm nhiệm vụ trưởng một số Ban chỉ đạo, Chủ tịch một số hội đồng của Thành phố theo sự phân công của Chủ tịch UBND TP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 5506/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP về việc phân công công tác của Chủ tịch UBND TP và các Phó Chủ tịch UBND TP, Quyết định số 2934/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của UBND Thành phố về việc sửa đổi khoản 1, Điều 3, Quyết định số 5506/QĐ- UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND TP về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TP. Đối với các nội dung về phân cấp, ủy quyền trong trường hợp có thay đổi so với quy định tại Quyết định này sẽ được thực hiện theo các quyết định của UBND TP, Chủ tịch UBND TP.