Hà Nội phê duyệt 86 chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022

Việt An
Chia sẻ

Kinhtedothi – UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt danh sách 86 chức danh thí điểm thi tuyển tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Nội năm 2022.

Ngày 7/2, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển tại sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Hà Nội năm 2022.

Theo đó, UBND TP phê duyệt danh sách 86 chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022 theo Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 14/1/2022 của UBND TP về việc phê duyệt Đề án thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, chi cục trưởng, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP.

Các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã; đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP có chức danh được phê duyệt tại quyết định này chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý bảo đảm đúng quy định.

Dưới đây là danh sách các chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022:

Hà Nội phê duyệt 86 chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022 - Ảnh 1
Hà Nội phê duyệt 86 chức danh thí điểm thi tuyển năm 2022 - Ảnh 2