DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội quán triệt Nghị quyết TƯ9 đến cán bộ, phóng viên báo chí

15-08-2014 14:51
Kinhtedothi - Sáng 15/8, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến cán bộ, phóng viên báo chí trên địa bàn thành phố.
dfd ggg hhh
Toàn cảnh Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 9 đến cán bộ, PV báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.
Tại Hội nghị, các cán bộ, phóng viên báo chí của Hà Nội đã nghe GS.TS Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TƯ về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Cụ thể, Nghị quyết 33-NQ/TƯ được ban hành là cần thiết bởi Nghị quyết T.Ư5 khóa VIII về văn hóa ban hành khi nước ta mới bước vào nền kinh tế thị trường giai đoạn đầu, chưa thấy hết được mặt trái của cơ chế thị trường…; bên cạnh những ưu điểm, thành tựu rất cơ bản, thực trạng văn hóa nước ta cũng xuất hiện một số mặt phức tạp, bức xúc, đang suy thoái khá nghiêm trọng, nhất là về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; sự xâm nhập các sản phẩm, dịch vụ độc hại, tác động đến nhiệm vụ xây dựng con người, cần được bổ sung về mặt lý luận và đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị…

Nghị quyết 33-NQ/TƯ nhằm đánh giá tình hình và nguyên nhân 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư5 khóa VIII về văn hóa; đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ, quan điểm và giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời gian tới.
TAG: