Hà Nội: quy hoạch xây dựng lại 16 chung cư cũ

Chia sẻ

KTĐT - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có 23 khu chung cư cũ (cao từ 4 – 6 tầng) và 10 khu thấp tầng (1 – 3 tầng), tổng diện tích cần phải cải tạo, xây dựng lại khoảng 1,7triệu m2.

KTĐT - Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện toàn thành phố có 23 khu chung cư cũ (cao từ 4 – 6 tầng) và 10 khu thấp tầng (1 – 3 tầng), tổng diện tích cần phải cải tạo, xây dựng lại khoảng 1,7triệu m2.

Thành phố đã giao các đơn vị nghiên cứu, điều tra xã hội học để lập quy hoạch chi tiết cho 16 khu chung cư cũ, trong đó năm khu nhà nguy hiểm đang triển khai thi công xây mới. Tuy nhiên, việc triển khai thi công xây mới các nhà chung cư nguy hiểm trên địa bàn, hầu hết mới chỉ đối với các nhà riêng lẻ, chưa quy hoạch đồng bộ cho toàn khu. Những nhà đã triển khai thi công chủ yếu ở những vị trí đẹp, khả năng thu hồi vốn cao. Hơn nữa, trong quá trình thương thảo với các hộ chủ sở hữu, các tiêu chuẩn bồi thường, hỗ trợ tái định cư không đồng bộ giữa các khu, dẫn đến những khó khăn nhất định trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần