Hà Nội: Quỹ "Vì người nghèo" các cấp sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Linh Nguyễn
Chia sẻ

Kinhtedothi-Theo Ban vận động Quỹ "Vì người nghèo" TP Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có khả năng đối ứng trên địa bàn TP, phân bổ tại 11 huyện, với nguồn kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” các cấp và sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm...

Sáng nay (29/4), Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TP năm 2021.
Chủ trì Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định: Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP hiện có nhiều thành viên đã chuyển công tác khác hoặc nghỉ chế độ, nên việc kiện toàn lại Ban vận động là rất cần thiết để phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo các hoạt động liên quan việc vận động Quỹ. Bên cạnh đó, TP đã đạt nhiều thành công trong công tác chăm lo an sinh xã hội và giảm nghèo trên địa bàn, đến nay chỉ còn 0,21% là hộ nghèo, 1,5% là hộ cận nghèo - kết quả đáng mừng từ những nỗ lực vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể; sự chung tay của các cơ quan, doanh nghiệp (DN), nhà hảo tâm. Tuy nhiên, tỷ lệ 0,21% là hộ nghèo song cụ thể vẫn còn trên 4.000 hộ nghèo, trong đó nhiều gia đình cần được giúp đỡ về nhà ở, sinh kế hoặc vào thời điểm rà soát đã thoát nghèo nhưng hiện đã tái nghèo, hay có gia đình căn cứ vào các tiêu chí thì đã thoát nghèo song cuộc sống vẫn nhiều khó khăn… Do đó, việc kiện toàn Ban vận động và tìm ra các giải pháp để vận động Quỹ làm sao có những hoạt động thiết thực nhất hỗ trợ người nghèo có ý nghĩa rất lớn.
 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường chủ trì "Hội nghị Kiện toàn Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” và triển khai Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TP Hà Nội năm 2021"
Tại đây, đại diện Ban Phong trào - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cho biết, sau kiện toàn, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” TP vẫn giữ nguyên số lượng 25 thành viên, trong đó: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương là Trưởng Ban vận động; Phó Chủ tịch UBND TP Chử Xuân Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn là Phó Trưởng Ban vận động.
Theo Kế hoạch vận động, sử dụng Quỹ “Vì người nghèo” TP năm 2021, mục đích đặt ra là: Tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân Thủ đô hưởng ứng ủng hộ Quỹ nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, tạo thêm nguồn lực góp phần cùng Đảng và Nhà nước từng bước thực hiện xã hội hóa công cuộc xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ người nghèo vượt qua khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, góp phần giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Cùng đó, phát động Tháng cao điểm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” hưởng ứng Ngày “Thế giới chống đói nghèo” và Ngày cao điểm “Cả nước vì người nghèo” 17/10/2021; huy động mọi nguồn lực, thực hiện các công trình, phần việc giúp đỡ hộ nghèo, thực hiện mục tiêu giảm nghèo của TP và các địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP yêu cầu việc vận động, quản lý và sử dụng Quỹ đảm bảo đúng quy chế, hỗ trợ đúng đối tượng, tạo tin tưởng của các tầng lớp Nhân dân, từ đó tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ Quỹ trên địa bàn TP.
Mục tiêu cụ thể được Ban vận động Quỹ đặt ra là phấn đấu xây dựng Quỹ “Vì người nghèo” 3 cấp của TP năm nay đạt 50 tỷ đồng. Trong đó, đối tượng vận động ở cấp xã là các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn do cấp xã trực tiếp quản lý; ở cấp huyện là các cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp do cấp huyện trực tiếp quản lý, các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp huyện, đơn vị LLVT cấp huyện, các DN trên địa bàn; ở cấp TP là các cơ quan của Đảng, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội-nghề nghiệp do cấp TP trực tiếp quản lý, các cơ quan hành chính sự nghiệp cấp TP, các DN trong - ngoài TP và DN  nước ngoài, các đơn vị LLVT cấp TP.
Thời gian vận động từ đầu năm 2021 đến hết 31/12/2021, trong đó tập trung vào Tháng cao điểm (từ 17/10-18/11). Hình thức vận động ủng hộ là bằng tiền VNĐ hoặc ngoại tệ; hỗ trợ ngày công lao động, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giới thiệu việc làm, dạy nghề miễn phí; hỗ trợ bằng hiện vật như phương tiện, dụng cụ, trang thiết bị sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống hộ nghèo.
 Các đại biểu nêu ý kiến tại Hội nghị
Ban vận động Quỹ TP đề ra một số biện pháp chính: Phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, mục địch, ý nghĩa của việc ủng hộ Quỹ; tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền và các ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động chăm lo trợ giúp hộ nghèo theo quy chế cũng như hướng dẫn cách làm ăn, ưu tiên tạo việc làm cho lao động hộ nghèo; kiện toàn Ban vận động Quỹ ở các cấp, tổ chức triển khai vận động xây dựng Quỹ và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban vận động; vận động các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ và trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo; tổ chức Lễ phát động “Tháng cao điểm vì người nghèo và an sinh xã hội”, biểu dương các tập thể, nhà hảo tâm tích cực tham gia ủng hộ Quỹ; hướng dẫn, giám sát việc thực hiện chương trình an sinh xã hội ở địa phương…
Về hoạt động hỗ trợ giảm nghèo, đáng chú ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ hỗ trợ xây mới nhà Đại đoàn kết cho 100 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có khả năng đối ứng trên địa bàn TP, được phân bổ như sau: Mỹ Đức 15 nhà, Ba Vì 15 nhà, Sóc Sơn 10 nhà, Chương Mỹ 10 nhà, Thường Tín 10 nhà, Ứng Hòa 10 nhà, Thanh Oai 10 nhà, Phúc Thọ 5 nhà, Sơn Tây 5 nhà, Thanh Trì 5 nhà, Phú Xuyên 5 nhà. Kinh phí hỗ trợ lấy từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo” các cấp, trong đó Quỹ cấp TP hỗ trợ mỗi nhà 40.000.000 đồng và từ nguồn đối ứng từ Quỹ cấp huyện, xã; sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, DN, nhà hảo tâm và nguồn lực tự có của gia đình, dòng họ. Cùng đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP sẽ tiến hành hỗ trợ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn các phương tiện sản xuất, kinh doanh giống vốn,… nhân Tháng cao điểm Vì người nghèo; thăm hỏi, tặng quà hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tết Nguyên đán, ngày lễ lớn.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đề nghị sau khi TP có kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện được hỗ trợ cần trực tiếp hướng dẫn Ủy ban MTTQ cấp xã hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình và khu dân cư hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ đề nghị xây nhà cho hộ nghèo (cụ thể từng hộ) gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trước ngày 30/5/2021.