Hà Nội: Rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước

D. Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước hoặc ban hành mới bảo đảm nội dung phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân...

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2175/UBND-NC về triển khai rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước.
Theo đó, UBND TP đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung các hương ước, quy ước hoặc ban hành mới bảo đảm nội dung phù hợp với các quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân; thực hiện dân chủ ở cơ sở; chính sách dân số trong tình hình mới (mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, nuôi dạy con tốt; kính già, yêu trẻ, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, ấm no, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội; không lựa chọn giới tính thai nhi...); xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, quy tắc ứng xử nơi công cộng; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự ở cộng đồng dân cư; chương trình xây dựng nông thôn mới...
Nội dung hương ước, quy ước cần gắn với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, loại bỏ nội dung trái pháp luật, không phù hợp với phong tục, tập quán tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, không bảo đảm bình đẳng giới và phân biệt đối xử với phụ nữ trong các bản hương ước, quy ước của thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn TP.
Chỉ đạo Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chú trọng rà soát, thẩm định, phê duyệt các bản hương ước, quy ước bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền theo quy định của pháp luật; có văn bản chỉ đạo UBND cấp xã để chỉ đạo thôn, tổ dân phố chưa có hương ước, quy ước cần xây dựng hương ước, quy ước.
Tăng cường phổ biến các hương ước, quy ước đến nhân dân tại địa phương bằng các hình thức phù hợp; kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước quy ước trên địa bàn; kịp thời xử lý các vi phạm trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước đặc biệt là những hương ước, quy ước có dấu hiệu xâm phạm hoặc hạn chế các quyền con người, quyền công dân; bảo đảm cho hương ước, quy ước phát huy vai trò là công cụ tự quản của cộng đồng dân cư, góp phần hỗ trợ pháp luật trong điều chỉnh các mối quan hệ nội bộ của cộng đồng dân cư trước yêu cầu thực tiễn hiện nay về quản lý xã hội.
Bố trí kinh phí phục vụ cho công tác rà soát, xây dựng hương ước, quy ước trên địa bàn theo quy định. Xây dựng Báo cáo kết quả rà soát sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước trong đó có đánh giá kết quả rà soát gửi về Sở Tư pháp trước ngày 26/11/2018 cùng báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để tổng hợp báo cáo UBND TP và Bộ Tư pháp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần