DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ để người dân tiếp cận nhanh nhất gói 26.000 tỷ đồng

Oanh Trần
23-07-2021 22:47
Kinhtedothi –UBND TP Hà Nội đã rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ khi thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP để tạo thuận lợi nhất cho người lao động và người sử dụng lao động tiếp cận gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.
Tin liên quan
  • Hà Nội: Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng Hà Nội: Lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh thực hiện gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng
Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động và người sử dụng lao động, tại Quyết định số 3642/QĐ-UBND ngày 21/7/2021, UBND TP Hà Nội đã ủy quyền cho các sở, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
Theo đó, có 7/12 thủ tục hành chính UBND TP ủy quyền / giao cho: Sở LĐTB&XH, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Y tế, Sở Du lịch, Công an TP, Bộ Tư lệnh Thủ đô và UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt danh sách.
 Đại diện cơ sở giáo dục ngoài công lập trên địa bàn quận Cầu Giấy đang làm thủ tục thụ hưởng chính sách hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. Ảnh: Trần Oanh.
Một số trình tự, thời gian giải quyết thủ tục hành chính được rút ngắn, quy định thuận lợi hơn cho đối tượng hưởng hỗ trợ, bao gồm: Tạo điều kiện thuận lợi nhất trong triển khai thực hiện, người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể gửi hồ sơ đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và 15 Điểm, Sàn giao dịch việc làm đặt tại một số quận, huyện, thị xã. Sau khi rà soát, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội gửi danh sách những người đủ điều kiện hưởng hỗ trợ đến Sở LĐTB&XH Hà Nội để phê duyệt được thực hiện 4 lần/tháng (Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định 2 lần/tháng).
Có 5 thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết so với quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và so với quy định trước đây đối với lao động tự do theo Nghị quyết số 42/NQ-CP. Đó là:
Thời gian giải quyết thủ tục hành chính các chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất. Trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) có trách nhiệm xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết, cơ quan BHXH trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động:  Cơ quan BHXH xác nhận trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động. Trong 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người sử dụng lao động theo quy định, Sở LĐTB&XH thực hiện tiếp nhận, giải quyết. Sau khi có Quyết định hỗ trợ, Sở LĐTB&XH gửi bản giấy và bản điện tử theo quy định đến BHXH TP để thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động để thực hiện và cơ sở thực hiện việc đào tạo.
Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ của Giám đốc Sở LĐTB&XH, BHXH TP chuyển một lần toàn bộ kinh phí hỗ trợ cho người sử dụng lao động.Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ, người sử dụng lao động thực hiện việc chuyển kinh phí cho cơ sở thực hiện việc đào tạo theo phương án đã được phê duyệt.
Hỗ trợ hộ kinh doanh: Trong 03 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi Chi cục Thuế. Trong 02 ngày làm việc, Chi cục Thuế chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính – Kế hoạch, UBND xã thẩm định trình UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ. Trong 03 ngày làm việc, UBND cấp huyện ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, UBND cấp huyện thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất kinh doanh. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động, làm căn cứ để Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho vay. Trong 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị vay vốn của người sử dụng lao động, Ngân hàng CSXH phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo phân bổ nguồn vốn, Ngân hàng CSXH nơi cho vay thực hiện giải ngân đến người sử dụng lao động.
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, tại Quyết định số 3642QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ và hồ sơ trình tự thủ tục đối với chính sách Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do). Theo đó, người lao động (theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm) làm việc trong các ngành nghề bị mất việc làm do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của UBND TP; người lao động bị cách ly, cư trú trong khu vực bị phong tỏa theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 1.500.000 đồng/người/lần. Tổng thời gian giải quyết từ khi tiếp nhận đến phê duyệt là 06 ngày (giảm 2 ngày so với thực hiện trước đây áp dụng thực hiện theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ).