Hà Nội sắp ban hành Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Chia sẻ

KTĐT - Chiều 29/7, Sở TT&TT Hà Nội đã tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và phổ biến Quyết định số 25/2013/QĐ-TTG ngày 4/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã được phổ biến về nội dung, điểm mới và quyền hạn, trách nhiệm của cá nhân, đơn vị khi thực thi hai văn bản này. Trên cơ sở Quyết định số 25/2013/QĐ-TTG, Sở TT&TT đã tham mưu cho UBND TP Hà Nội xây dựng Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn Thủ đô sao cho phù hợp với tình hình hoạt động báo chí tại địa phương.