Hà Nội sẽ cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký văn bản gửi Sở Văn hóa và Thể thao, UBND các quận, huyện, thị xã về việc tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” trên địa bàn TP.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, để việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến Cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn TP Hà Nội đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, UBND TP Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố khẩn trương chỉ đạo việc niêm yết, công khai thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke”, “Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke”.

Tiếp tục thực hiện thủ tục hành chính “Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke”, “Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke” đối với các cơ sở kinh doanh karaoke đủ điều kiện theo đúng quy định tại Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 867/QĐ- UBND ngày 09/3/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội; Quyết định số 1533/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố về việc phê duyệt các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, tập huấn, thống nhất nghiệp vụ cấp, điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho UBND các quận, huyện, thị xã. Theo dõi, kiểm tra theo quy định của pháp luật đối với việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên.