Hà Nội sẽ cắt số di động trả trước không đăng ký

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Để thực hiện công tác quản lý thuê bao di động trả trước đúng mục đích và hiệu quả, từ ngày 1/9/2012, Hà Nội sẽ tổ chức triển khai các điểm đăng ký thông tin thuê bao của doanh nghiệp; từ ngày 1/12/2012, hướng dẫn phương thức truy nhập trên web site của doanh nghiệp để chủ thuê bao di động trả trước được biết, truy cập, kiểm tra được thông tin thuê bao của chính số thuê bao

Trường hợp khách hàng không đăng ký thông tin thuê bao hoặc cung cấp thông tin không chính xác sẽ bị chấm dứt hoạt động. Cùng với đó, danh sách các điểm đăng ký thông tin thuê bao không đáp ứng được điều kiện quy định phải ngừng hoạt động tiếp nhận, đăng ký thuê bao di động trả trước.