Hà Nội sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á vào năm 2045

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo mục tiêu vừa được UBND TP Hà Nội phê duyệt, năm 2045, Hà Nội trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp của châu Á

Theo Kế hoạch số 76/KH-UBND được UBND TP Hà Nội ban hành đến năm 2025, Hà Nội phát triển mạng di động 5G để mọi người dân được truy cập internet băng rộng với chi phí thấp.
 2045: Hà Nội sẽ là trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á. Ảnh minh họa
Cơ bản hoàn thành chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của TP; cung cấp dữ liệu mở của chính quyền TP phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử của TP trước năm 2025, hướng tới hình thành chính quyền số TP Hà Nội. Hình thành, phát triển một số khu đô thị thông minh trên địa bàn; hoàn thiện hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo TP. Phát triển kinh tế số, phấn đấu giá trị kinh tế số chiếm 30% tổng sản phẩm trên địa bàn; năng suất lao động tăng bình quân 7-7,5%/năm.
Đến năm 2030, Hà Nội là trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của cả nước. Cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền số TP Hà Nội. Hà Nội là hạt nhân liên kết mạng lưới đô thị thông minh Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, từng bước kết nối với mạng lưới đô thị thông minh trong khu vực ASEAN.
Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, phấn đấu giá trị đạt được của kinh tế số chiếm 40% tổng sản phẩm trên địa bàn; năng suất lao động bình quân đạt 7,5%/năm.
Tầm nhìn đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của khu vực châu Á. TP có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh.
Cũng theo kế hoạch trên, UBND TP nêu rõ 9 nội dung, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện. Cụ thể, để quán triệt tuyên truyền Nghị quyết số 52-NQ/TƯ, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội, các sở, ban, ngành, quận, huyện tổ chức phổ biến, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa phương, đơn vị và từng đối tượng. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền về sự cấp thiết phải chủ động tham gia tích cực và có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm.
Cùng với đó, Hà Nội hoàn thiện cơ chế, chính sách để chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số...