DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội sẽ thí điểm nhiều chủ trương đổi mới, đột phá trong công tác cán bộ

Trần Long - Thuỳ Linh - Ảnh: Phạm Hùng
29-04-2021 09:52
Kinhtedothi - Sáng 29/4, tại Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội (khóa XVII), Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đã Trình bày Tờ trình về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo.
Tin liên quan
  • Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Xem xét Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội: Xem xét Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ
Đội ngũ cán bộ thành phố đảm bảo số lượng, cơ cấu, trình độ
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, đội ngũ cán bộ các cấp từ TP đến cơ sở của Hà Nội được xây dựng cơ bản đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, trình độ, năng lực, phẩm chất, kỹ năng, phương pháp công tác. Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy nhận thức của một số cấp ủy, địa phương, đơn vị, nhất là của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 
 Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày dự thảo chương trình tại hội nghị.
Trong đó, đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, còn biểu hiện hình thức, nể nang; các trường hợp yếu kém về năng lực, trì trệ chậm được thay thế. Quy hoạch cán bộ, nhất là việc giới thiệu nguồn cán bộ quy hoạch cấp chiến lược cho Trung ương chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng của Thủ đô; chưa bảo đảm phương châm “động” và “mở”, thiếu tính tổng thể, liên thông giữa các cấp, các ngành, các địa phương, chất lượng quy hoạch chưa cao.
Vì vậy, Dự thảo Nghị quyết về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo có mục tiêu kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục có hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời đổi mới, đột phá trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp của TP với cách làm thận trọng, khoa học, chặt chẽ, bài bản và hiệu quả. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực, sở trường, công hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô; nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số.
Mục tiêu cụ thể đặt ra là đến năm 2025, phấn đấu tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ các cấp ủy quản lý đạt tối thiểu 15%, cán bộ nữ đạt tối thiểu 15%; 40% cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ; 100% cán bộ cấp sở, ngành, đảng bộ trực thuộc quản lý có trình độ chuyên môn đại học, lý luận chính trị từ trung cấp trở lên; 100% cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới.
Hoàn thiện đồng bộ, đầy đủ, thống nhất hệ thống các quy định, quy chế, quy trình công tác cán bộ đảm bảo khoa học, khách quan, dân chủ, minh bạch, chặt chẽ từ TP đến cơ sở. Thực hiện tốt công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp của TP bảo đảm tính kế thừa, liên tục, phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có tư duy khoa học, đổi mới, có phương pháp, kỹ năng, phong cách làm việc hiện đại, chuyên nghiệp; được bố trí đúng vị trí việc làm, khung năng lực, tiêu chuẩn chức danh.
Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, một trong những giải pháp Hà Nội đặt ra để đạt được các mục tiêu nêu trên là triển khai thí điểm một số chủ trương công tác cán bộ theo tinh thần nghị quyết T.Ư 7 như: Đề án thi tuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng; Quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; Quy định người đứng đầu lựa chọn, giới thiệu cán bộ trong quy hoạch để thực hiện quy trình bâu cử, bổ nhiệm cấp phó của mình; Bí thư cấp ủy giới thiệu để bầu ủy viên ban thường vụ cấp ủy và chịu trách nhiệm về việc giới thiệu của mình; Phân cấp, giao quyền cho người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch, miễn nhiệm đối với cán bộ cấp trưởng cấp dưới trực tiếp theo các quy trình, quy định về công tác cán bộ. Đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác.
Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ qua việc thực hiện có hiệu quả công tác đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, người lao động; sửa đổi Quyết định số 3814-QĐ/TU, ngày 16/5/2018 của Thành ủy cho phù hợp với tình hình thực tiễn, bổ sung tiêu chí đánh giá, lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân; thực hiện đánh giá đa chiều, liên tục, đảm bảo nguyên tắc và quy trình dân chủ, khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của tập thể. 
 Quang cảnh hội nghị.
Kết quả hàng tháng là căn cứ chính để đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm; thực hiện đồng bộ công tác đánh giá cán bộ, công chức với đánh giá đảng viên hàng năm; kết quả đánh giá cán bộ là tiền đề cho việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng luân chuyển, điều động và sử dụng cán bộ. Tiến tới thực hiện việc quản lý tình hình, kết quả đánh giá cán bộ hàng tháng, hàng năm thông qua phần mềm thống nhất từ TP đến cơ sở.
Kiên quyết thay cán bộ yếu kém, không đợi hết nhiệm kỳ
Cũng theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, một trong những khâu đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ là công tác quy hoạch cán bộ. Theo đó, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp phải đảm bảo nguồn quy hoạch “động” và “mở”; đảm bảo hệ số, cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cơ cấu đúng chuyên môn đào tạo, theo vị trí việc làm, theo khối, lĩnh vực và kinh nghiệm công tác gắn với phát hiện nhân tố mới, cán bộ trẻ qua thực tiễn, có thành tích nổi trội, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và có chiều hướng, triển vọng phát triển tốt; quy hoạch phải đảm bảo tính khả thi. Phát hiện, lựa chọn những cán bộ tiêu biểu, xuất sắc của TP để giới thiệu T.Ư quy hoạch cán bộ cấp chiến lược.
Cụ thể, Thành ủy sẽ đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt trong thực hiện các khâu của công tác cán bộ. Thực hiện luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao. Thực hiện nghiêm nguyên tắc luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải trong quy hoạch, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định, cơ bản phải kinh qua lãnh đạo chủ chốt cấp dưới và hoàn thành tốt nhiệm vụ; kiên quyết không xem xét đề bạt, bổ nhiệm đối với những trường hợp không đủ tiêu chuẩn điều kiện; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ theo quy định.
Đặc biệt, kiên quyết, kịp thời thay thế, điều chuyển những cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là cán bộ chủ chốt sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã thiếu tập trung, quyết liệt trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tín nhiệm thấp, dĩ hòa vi quý, bè cánh gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ, có sai phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật... không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.
Tăng cường luân chuyển cán bộ, thực hiện luân chuyển dọc, luân chuyển ngang giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị; luân chuyển giữa các vị trí công tác trong cùng một đơn vị. Đến 2025, hoàn thành việc bố trí bí thư cấp uỷ cấp huyện không là người địa phương. "Từng bước bố trí chức danh chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương. Bố trí, sắp xếp trên 50% bí thư, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương" - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy cho biết. 
Thực hiện luân chuyển, điều động cán bộ giữ chức vụ cấp trưởng quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp (giữ một chức vụ cấp trưởng đối vói cả chức danh bầu cử và bổ nhiệm liên tục từ 8 năm trở lên ở cùng một địa phương, cơ quan, đơn vị) theo Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 07/10/2017 của Bộ Chính trị; mở rộng đến các chức danh là cấp phó sở, ban, ngành, quận, huyện, thị để phòng ngừa tiêu cực, tránh sức ỳ, phát huy sự đổi mới, tích cực của đội ngũ cán bộ.

Tập trung bắt tay ngay vào hành động để triển khai Nghị quyết

Sau thảo luận, thông tin tổng hợp của các tổ trưởng tổ thảo luận cho thấy, các đại biểu dự hội nghị đã thống nhất, đánh giá rất cao chất lượng Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Theo Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, các đại biểu đề nghị cô đọng các mục tiêu cụ thể, nêu chi tiết hơn phần giải pháp; đồng thời mong muốn phân định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong thực hiện và luân chuyển cán bộ phường, xã, thị trấn phải có lộ trình, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết, một số ý kiến đề nghị cần bổ sung luân chuyển cả cán bộ cấp phòng, ban ở sở, ngành sang phòng, ban của các quận, huyện, thị xã và ngược lại. Đối với thi tuyển một số chức danh, các ý kiến cho rằng cần có hướng dẫn cụ thể, triển khai sớm để các đơn vị xây dựng lộ trình và nghiên cứu thực hiện. Để nâng cao chất lượng công tác cán bộ, khâu phát hiện và tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò đặc biệt quan trọng cũng cần được nêu rõ trong Nghị quyết.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Nguyễn Quang Đức cũng cho biết, các ý kiến góp ý đề nghị, để nâng cao chất lượng cán bộ, các giải pháp đột phá trong Nghị quyết phải được làm rõ hơn nữa. Nghị quyết cũng cần làm rõ các chỉ tiêu gắn với đặc thù khu vực; nêu rõ trách nhiệm cán bộ cấp trên trong đánh giá cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, khắc phục tư duy nhiệm kỳ; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ để rèn luyện, đào tạo cán bộ. Nhiều ý kiến cũng đề nghị TP sớm điều chỉnh chế độ đãi ngộ để giữ chân người tài.

Đề cập nội dung này trong phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, Nghị quyết sẽ tạo chuyển biến căn bản trong công tác cán bộ của thành phố, từng bước đổi mới tư duy và xây dựng đội ngũ bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển ngang tầm nhiệm vụ, không chỉ trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo; qua đó, sẽ góp phần quan trọng giúp TP đạt những thành tựu to lớn hơn nữa trên tất cả lĩnh vực trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh, nhiệm vụ quan trọng đặt ra sau hội nghị là phải bắt tay vào hành động thực hiện Nghị quyết. “Tôi kêu gọi và đề nghị các đồng chí Thành ủy viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị thành phố nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, quyết tâm hành động để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết”- Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng nói.