Hà Nội sẽ tổ chức quán triệt phương hướng phát triển Thủ đô đến 2030

Trần Long
Chia sẻ

Kinhtedothi - Thời gian tổ chức 1 buổi và dự kiến trong tháng 6/2022 (ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV) với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu ....

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU về triển khai Kế hoạch số 19-KH/VPTW ngày 23/5/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hà Nội sẽ tổ chức quán triệt phương hướng phát triển Thủ đô đến 2030 - Ảnh 1

Theo kế hoạch, hội nghị do Thường trực Ban Bí thư triệu tập, tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Thành ủy Hà Nội, kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của TP Hà Nội. Thời gian tổ chức 1 buổi và dự kiến trong tháng 6/2022 (ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV) với sự tham gia của khoảng 200 đại biểu gồm: Các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam; đại diện Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh Vùng đồng bằng sông Hồng, Vùng Thủ đô, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, lãnh đạo các ban Đảng và Văn phòng Thành ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội từ TP đến cấp xã…

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thành phố Hà Nội, từ đó triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết của Bộ Chính trị. Cụ thể hóa, xác định rõ nội dung công việc gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của TP trong công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị.

Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương của TP chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật đường truyền để kết nối thông suốt với điểm cầu Trung ương tổ chức tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Công tác tổ chức hội nghị phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tuyệt đối an toàn, thực hiện nghiêm túc quy định phòng, chống dịch Covid-19.