Hà Nội: Số hợp tác xã nông nghiệp thành lập mới vượt gần 1,8 lần chỉ tiêu

Trọng Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng 28/12, Sở NN&PTNT Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn TP.

Các đại biểu chủ trì hội nghị.
Theo Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội Hoàng Thị Huyền, hiện nay, trên địa bàn TP có 1.235 HTX nông nghiệp. Trong đó, 1.090 HTX đang hoạt động và 145 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả phân loại 947 HTX gần nhất, có 183 HTX hoạt động tốt, 403 HTX hoạt động khá, còn lại 334 HTX hoạt động trung bình và 27 HTX yếu.
Những năm qua, các HTX nông nghiệp ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tổ chức sản xuất. Toàn TP hiện có 70 HTX tham gia liên kết chuỗi giá trị gắn với sản xuất - tiêu thụ; 50 HTX ứng dụng công nghệ cao. Bên cạnh đó, đã có 53 HTX với 180 sản phẩm được TP đánh giá, phân hạng từ 3 sao trở lên trong Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Đáng chú ý, trong 3 năm gần nhất (2018 - 2020), TP đã thành lập được 176 HTX nông nghiệp. Theo chỉ tiêu Quyết định số 3594/QĐ-BNN-KTHT của Bộ NN&PTNT giao trong 3 năm (2018 - 2020) là 100 HTX thì kết quả thành lập mới HTX của Hà Nội đạt 176%. Ngoài ra, có 35 HTX trung bình, yếu được nâng cao hiệu quả hoạt động trong 3 năm qua.
Dù đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường thẳng thắn nhìn nhận công tác phát triển kinh tế tập thể, HTX trong 5 năm qua vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế. Vai trò của HTX còn mờ nhạt, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao. Phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh của phần lớn các HTX còn chậm được đổi mới. Sản phẩm của HTX chưa đa dạng, sức cạnh tranh chưa cao…
Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường phát biểu tại hội nghị.
Để tiếp tục phát triển kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn Thủ đô trong giai đoạn tới, Sở NN&PTNT Hà Nội đã đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể đề người dân tích cực tham gia. Xây dựng và nhân rộng các mô hình HTX nông nghiệp tiêu biểu.
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg ngày 13/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025. Gắn kết hợp thực hiện có hiệu quả Nghị định số 98/NĐ-CP ngày 5/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ HTX tham gia liên kết chuỗi.
Cùng với tập trung giải thể 145 HTX đã ngừng hoạt động, Sở NN&PTNT Hà Nội cũng sẽ duy trì, củng cố hoạt động các HTX hiện có. Đẩy mạnh chuyển đổi mô hình, nâng cao năng lực hoạt động của các HTX trung bình, yếu. Đồng thời, tập trung thành lập mới các tổ nhóm, HTX chuyên ngành phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng thôn, làng, địa phương, gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP giai đoạn 2021 - 2025…