Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí

Thuỷ Tiên
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 6/7, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trình bày Tờ trình của UBND TP.
Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Mai Sơn trình bày Tờ trình của UBND TP.

Theo đó, sửa đổi điểm b khoản 18 phần A quy định phí thẩm định đánh giá tác động môi trường, cụ thể như sau: Mức thu phí trên đã bao gồm các chi phí cần thiết cho quá trình thẩm định như: Chi phí khảo sát thực tế tại địa điểm dự kiến thực hiện dự án và tổ chức họp của Hội đồng thẩm định (chỉ lấy ý kiến, bản nhận xét thẩm định, báo cáo thẩm định); không bao gồm chi phí quan trắc, lấy mẫu và phân tích phát sinh trong quá trình thẩm định. Trường hợp dự án đầu tư thuộc từ 02 nhóm dự án trở lên; thực hiện thu phí thẩm định theo nhóm dự án có mức thu phí cao nhất.

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí - Ảnh 1

Sửa đổi điểm a, b khoản 21 phần A quy định thu phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung như sau: Đối với trường hợp thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường thông qua Hội đồng thẩm định không có hoạt động kiểm tra thực tế (Hội đồng thẩm định thông thường): 7.300.000 đồng. Đối với trường hợp thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Hội đồng thẩm định có hoạt động kiểm tra thực địa trong trường hợp có đề nghị của cơ quan thường trực thẩm định: 13.100.000 đồng.

Hà Nội: Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí - Ảnh 2

Mức thu phí trên đã bao gồm các chi phí cần thiết cho quá trình thẩm định như: Chi phí khảo sát, kiểm tra thực tế tại cơ sở và tổ chức họp của Hội đồng thẩm định (chỉ lấy ý kiến, bản nhận xét thẩm định, báo cáo thẩm định); không bao gồm chi phí quan trắc, lấy mẫu và phân tích phát sinh trong quá trình thẩm định.

Bổ sung quy định thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường tại khoản 22 vào sau khoản 21 Phần A như sau:

HĐND TP cũng bãi bỏ khoản 16 Phần A quy định thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 07/7/2020 của HĐND TP về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn TP Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP.