Hà Nội: Tăng cường quản lý rác thải y tế

Chia sẻ

KTĐT - UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở y tế và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra và quản lý tình hình thu gom, xử lý rác thải y tế trên địa bàn thành phố.

Để tăng cường quản lý về môi trường trong lĩnh vực y tế, thành phố giao Sở y tế phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường; Công an Thành phố rà soát, đánh giá, tổng hợp báo cáo tình hình thu gom, xử lý nước thải, rác thải y tế, công tác vệ sinh môi trường tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn các quận, huyện.

Đề xuất báo cáo UBND Thành phố xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực y tế.

Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Sở Y tế, Sở Khoa họa và Công nghệ nghiên cứu, đề xuất UBND Thành phố lựa chọn công nghệ xử lý nước thải, rác thải y tế theo hướng tiên tiến, hiệu quả. Đồng thời đưa ra giải pháp, lộ trình đầu tư trang thiết bị, cải tạo nâng cấp các công trình xử lý rác thải, nước thải y tế nhằm xử lý triệt để các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường đáp ứng quy mô, điều kiện thực tế khác nhau tại mỗi bệnh viện, cơ sở y tế.