Hà Nội tăng tỷ lệ cây xanh lên 10 - 12m2/người

Chia sẻ

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định về việc phê duyệt "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học TP Hà Nội đến năm 2030".

Theo đó, mục tiêu của quy hoạch phải đảm bảo các hệ sinh thái tự nhiên quan trọng, đặc thù của Hà Nội, các loài và các nguồn gen quý hiếm, tài nguyên rừng được bảo tồn, phát triển, sử dụng hợp lý, góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội theo hướng bền vững. Một trong những chỉ tiêu của quy hoạch: tăng tỷ lệ cây xanh lên 10 - 12m2/người, ưu tiên trồng các loại cây bản địa có giá trị kinh tế, cảnh quan và cải tạo nâng cao chất lượng môi trường sống.