Hà Nội thẩm định giá trị các công trình cấp nước nông thôn đã đầu tư

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký ban hành Quyết định số 6486/QĐ-UBND thành lập Hội đồng thẩm định giá trị các công trình cấp nước nông thôn đã đầu tư để làm căn cứ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, đầu tư khai thác vận hành.

Công nhân Nhà máy nước Gia Lâm đang vận hành hệ thống sản xuất nước sạch.
Theo Quyết định, ông Nguyễn Xuân Đại, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn làm Chủ tịch; các Phó Chủ tịch bao gồm: Ông Nguyễn Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch thường trực; ông Vũ Duy Tuấn - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Phạm Trung Chính - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
Hội đồng thẩm định giá trị các công trình cấp nước sạch nông thôn có nhiệm vụ tổ chức thẩm định giá trị công trình thuộc nhóm các công trình đề xuất chuyển đổi đơn vị quản lý để làm căn cứ giao cho doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp nhận quản lý, tiếp tục đầu tư khai thác vận hành theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Trong quá trình kiểm tra, thẩm định, đánh giá giá trị công trình, nếu các công trình cấp nước nào đang hoạt động nhưng kém hiệu quả, hoặc phải tiếp tục đầu tư lớn, mới phát huy hiệu quả thì Hội đồng thẩm định giá xem xét đề xuất phương án thanh lý công trình và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Xây dựng kế hoạch và phương pháp xác định giá trị tài sản của các công trình cấp nước; tham mưu đề xuất với UBND TP các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện các nhiệm vụ và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.