Hà Nội: Thành lập 3 Tổ công tác chuyên trách của Sở Chỉ huy phòng, chống dịch

D. Tùng
Chia sẻ

Kinhtedothi - Ngày 2/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội có Thông báo 04/TB-SCHTP thành lập 03 Tổ công tác chuyên trách để điều hành trực tiếp, toàn diện theo các mảng, lĩnh vực công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Tổ công tác hoạt động theo chế độ Thủ trưởng, điều hành toàn bộ công tác của Tổ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan của Trung ương, thành phố, các Tổ công tác khác và thành viên Sở Chỉ huy để triển khai hiệu quả, kịp thời nhiệm vụ, lĩnh vực công tác được giao.
  Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống Covid-19 TP chủ trì phên họp của Sở Chỉ huy

Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho các thành viên đảm bảo rõ người, rõ việc, một đầu mối xuyên suốt; theo dõi, cập nhật, tổng hợp phân tích, đánh giá xử lý thông tin để đưa ra quyết định xử lý và điều phối công việc, hoạt động phòng chống dịch trong lĩnh vực công tác được giao đảm bảo đúng quy định, nhanh chóng, kịp thời, chính xác; báo cáo kết quả công việc gửi Sở chỉ huy Thành phố định kỳ 17h00 hàng ngày và đột xuất theo yêu cầu...
Tổ công tác số 1 (chuyên trách lĩnh vực truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19) do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền làm Tổ trưởng. Cơ quan thường trực là Sở Y tế; các thành viên gồm các Sở, ngành: Công an Thành phố, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, Văn phòng UBND Thành phố, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.
Một số nhiệm vụ của Tổ công tác số 1 như chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Chỉ huy Thành phố về công tác giám sát, truy vết, xét nghiệm, điều phối và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tham mưu Sở Chỉ huy Thành phố ban hành các quyết định, kế hoạch triển khai các giải pháp công nghệ phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; là đầu mối phối hợp với Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch Covid-19 Quốc gia, Bộ Y tế và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ liên quan để triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ truy vết, xét nghiệm và tiêm vắc xin phòng Covid-19. Chỉ đạo công tác điều tra F0, khám sàng lọc người ho sốt qua khai báo y tế để nhanh chóng khoanh vùng, dập dịch. Chỉ đạo triển khai biện pháp ngăn chặn, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý các ổ dịch mới phát sinh.
Giám sát nguy cơ lây nhiễm tại các Khu vực có nguy cơ cao để có các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề, các cơ sở sản xuất, kinh doanh; kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch trong hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, thương mại, du lịch,... Đề xuất Sở Chỉ huy Thành phố triển khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 phù hợp tình hình, diễn biến dịch bệnh; đảm bảo hiệu quả, công khai, đúng đối tượng để đảm bảo kế hoạch tiêm chủng và công tác phòng chống dịch của Thành phố...
 Tổ công tác số 2 (chuyên trách công tác thu dung, điều trị) do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng làm Tổ trưởng. Cơ quan thường trực là Sở Y tế; thành viên gồm các Sở, ngành: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố, các bệnh viện tuyến Thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.
 Tổ công tác số 2 sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Chỉ huy Thành phố về điều phối công tác thu dung ca nhiễm và điều trị; điều phối toàn bộ hệ thống bệnh viện tuyến Thành phố điều trị người nhiễm SARS-CoV-2; bảo đảm an toàn, không để lây nhiễm cho các đối tượng khác. Căn cứ tiêu chí phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 để xác định nhu cầu điều trị, trên cơ sở đó bố trí vào các cơ sở điều trị phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực và duy trì hoạt động phòng chống dịch hiệu quả. Liên tục rà soát và điều phối bảo đảm năng lực điều trị bao gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ bảo đảm sẵn sàng hơn một bước so với nhu cầu thu dung điều trị ca nhiễm hiện có.
 Ngoài ra, Tổ công tác số 2 cũng có nhiệm vụ chuẩn bị các kịch bản thu dung và điều trị để đáp ứng kịp thời khi số ca nhiễm tăng theo các cấp độ trung bình, cao và rất cao. Chỉ đạo các biện pháp siết chặt công tác phòng, chống dịch tại bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố. Chỉ đạo công tác phân tuyến tiếp nhận, cấp cứu điều trị bệnh nhân theo từng cấp độ của dịch. Chỉ đạo công tác huy động đội ngũ cán bộ y tế không phân biệt công, tư tham gia công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố; chỉ đạo các biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, số lượng bác sỹ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
Chú trọng chăm lo động viên tinh thần, đảm bảo phương tiện phòng hộ, hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch. Có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế, những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện.
 Tổ công tác số 3 (chuyên trách lĩnh vực hậu cần và cách ly) do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải là Tổ trưởng. Cơ quan thường trực là Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thủ đô. Thành viên gồm các Sở, ngành: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Lao động thương binh và xã hội, Công an Thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan và các chuyên gia theo quyết định của Tổ trưởng Tổ công tác.
 Tổ công tác số 3 sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước Sở Chỉ huy Thành phố về công tác hậu cần và điều kiện cơ sở vật chất phòng chống dịch, phục vụ công tác cách ly tập trung, hoạt động của các bệnh viện dã chiến của thành phố.
Căn cứ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị các phương án cách ly phù hợp với yêu cầu chuyên môn và đặc thù Hà Nội, huy động các cơ sở vật chất phù hợp để tổ chức hoạt động cách ly an toàn, thông thoáng và tích cực. Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác mua sắm vật tư y tế, trang thiết bị, vật tư tiêu hao, cơ sở vật chất khác đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Thành phố.
 Bên cạnh đó, Tổ công tác số 3 sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động, chủ sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; các phương án đảm bảo an sinh xã hội theo các kịch bản dịch bệnh; sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu. Chỉ đạo công tác bố trí nguồn tài chính phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ liên quan đảm bảo kịp thời, hiệu quả và phù hợp các quy định pháp luật hiện hành...
 
* Cùng ngày 02/8, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội đã có Thông báo 05/TB-SCHTP phân công nhiệm vụ đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Thành phố.
 Theo đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Sở Chỉ huy Thành phố có nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 3792/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Sở Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố. Trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn diện đối với các nhiệm vụ của Tổ công tác thu dung ca nhiễm và điều trị, Tổ công tác hậu cần và cách ly.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần