Hà Nội thành lập Đoàn kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp

Chia sẻ

KTĐT - Ngày 20/10, UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.

KTĐT - Ngày 20/10, UBND TP đã ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra, kiểm tra tiến độ thực hiện tại các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp trên địa bàn thành phố.

Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục tiếp nhận hồ sơ mua nhà ở thu nhập thấp và phương pháp đánh giá chấm điểm theo tiêu chí quy định; Phối hợp với chủ đầu tư dự án thống nhất danh sách các hộ thu nhập thấp được mua nhà và chỉ đạo chủ đầu tư công bố công khai danh sách chọn các hộ được mua nhà trên báo.