DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội: Thành lập Sở Du lịch

28-07-2015 23:57
Kinhtedothi - Chiều 28/7, Chủ tịch UBND TP đã ký quyết định số 18/2015/QĐ-UBND về việc thành lập Sở Du lịch Hà Nội.
Theo Quyết định, Sở Du lịch Hà Nội được thành lập trên cơ sở tách chức năng quản lý Nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch TP Hà Nội. Sở Du lịch có tên giao dịch quốc tế: Department of Tourism of Ha Noi City, trụ sở số 17 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội.

Sở Du lịch Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP Hà Nội, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng theo quy định hiện hành của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND TP; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ VHTT&DL. Đồng thời, tham mưu, giúp UBND TP thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn TP, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân công  hoặc ủy quyền của UBND TP.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Sở Du lịch có nhiệm vụ Trình UBND TP các dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển DL, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC nhà nước, phân cấp quản lý và xã hội hóa trong các lĩnh vực du lịch ở TP Hà Nội; thực hiện quản lý Nhà nước về du lịch… Tổ chức công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt; Tổ chức thực hiện, điều tra, đánh giá phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên du lịch của TP theo quy định của Bộ VHTT&DL.

Thực hiện các giải pháp để bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý và phát triển tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn TP. Cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện DN du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo phân cấp, ủy quyền của UBND TP… Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các DN trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật. Quyết định xếp hạng 1 sao, hạng 2 sao cho khách sạn, làng du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch; tàu thủy du lịch;… Xây dựng kế hoạch, chương trình xúc tiến du lịch và tổ chức thực hiện chương trình xúc tiến du lịch, sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi được phê duyệt…

Giúp UBND TP quản lý nhà nước đối với các DN, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi chính phủ về lĩnh vực DL theo quy định của pháp luật… Tham  mưu cho TP về tổ chức các lễ hội du lịch quy mô cấp TP. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực du lịch theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND TP…

Lãnh đạo Sở Du lịch gồm: Giám đốc và 3 phó giám đốc; cơ cấu bộ máy gồm: Văn phòng, Thanh tra, Phòng quản lý Lữ hành, Phòng quản lý Cơ sở lưu trú; Phòng kế hoạch - Nghiên cứu phát triển. Quá trình hoạt động, căn cứ khối lượng công việc và nhu cầu thực tiễn phát triển, Sở Du lịch Hà Nội có thể đề xuất thành lập thêm các phòng ban chuyên môn đặc thù, trình UBND TP xem xét, quyết định.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký quyết định số 19/2015/QĐ-UBND về việc kiện toàn Sở VHTT&DL thành Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, với tên giao dịch quốc tế: Ha Noi Department of Culture and Sports, địa chỉ 47 phố Hàng Dầu, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Sở VH&TT có chức năng tham mưu giúp UBND TP về quản lý nhà nước về VH, gia đình, thể dục, thể thao, quảng cáo (trừ quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn TP; các dịch vụ công thuôc lĩnh vực quản lý của Sở và những nhiệm vụ theo sự ủy quyền của UBND TP.

Theo Quyết định, Sở VH&TT có 28 nhiệm vụ và quyền hạn liên quan, như: Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển VH, gia đình, TDTT… Cùng với đó, tổ chức thực hiện quy chế giải pháp huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để bảo vệ và phát huy giá trị di sản VH ở Hà Nội… Tổ chức triển khai quản lý nhà nước và hoạt động trên các lĩnh vực: Về di sản VH; Nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; Thư viện, Quảng cáo, VH quần chúng, VH dân tộc và tuyên truyền cổ động, Gia đình; Thể thao thành tích cao và Thể thao chuyên nghiệp…

Sở VH&TT có: Giám đốc và 4 phó giám đốc; cơ cấu bộ máy tổ chức của Sở VH&TT tổng cộng có 10 phòng, ban chuyên môn; 21 đơn vị sự nghiệp công lập…

Các quyết định trên có hiệu lực sau 10 ngày ký, thay thế quyết định số 59/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 của UBND TP về quy định chức năng  nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở VHTT&DL.
TAG: