Hà Nội: Thông qua nghị quyết về số lượng, chức danh, phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Thùy Linh - Thanh Hải
Chia sẻ

Kinhtedothi - Sáng nay (10/7), tại Kỳ họp thứ chín HĐND TP Hà Nội khóa XV, với 93/93 đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, HĐND TP quyết nghị: Quy định đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn gồm: Số lượng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn loại 1 có tối đa 14 người, loại 2 tối đa 12 người, loại 3 tối đa 10 người.
 Các đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết
Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm 10 chức danh: Văn phòng Đảng ủy, Phụ trách công tác truyền thanh (Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP quy định là Trưởng Đài truyền thanh cấp xã), Phó Chỉ huy trưởng quân sự, Phó chủ tịch MTTQ, Phó chủ tịch Hội CCB, Phó chủ tịch Hội LHPN, Phó chủ tịch Hội Nông dân (với xã và các phường, thị trấn còn sản xuất nông nghiệp), Phó bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội người cao tuổi, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ. Về mức phụ cấp của mỗi chức danh này, quy định như sau:
 

Tại Nghị quyết này, HĐND TP khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh: Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách ở cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm. Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Về mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố, quy định cụ thể: Mức bồi dưỡng hàng tháng đối với Phó trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố bằng không quá 0,7 mức lương cơ sở. Mức bồi dưỡng đối với Chi hội trưởng Hội CCB, Hội Nông dân, Hội LHPN, Bí thư chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh ở thôn, tổ dân phố trên cơ sở quy định của đoàn thể, từ đoàn phí, hội phí và từ các nguồn, quỹ khác (nếu có). Chi bồi dưỡng 250.000 đồng/tháng từ nguồn ngân sách theo phân cấp ngoài mức khoán kinh phí hoạt động của các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn theo Nghị quyết số 12 năm 2013 của HĐND TP.

Với các chức danh Trưởng ban tổ chức Đảng ủy, Trưởng ban tuyên giáo Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT, Kế hoạch giao thông thủy lợi (hoặc Dịch vụ, Du lịch, Thương mại, Đô thị), Quản lý nhà văn hóa, Nhân viên Đài truyền thanh sau khi nghỉ được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ được một tháng phụ cấp theo quy định tại Nghị quyết 08 năm 2013 của HĐND TP và không hỗ trợ đối với người kiêm nhiệm chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã không còn đủ quy định.

Theo HĐND TP quyết nghị, nguồn kinh phí thực hiện mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với Phó Trưởng thôn, Phó tổ trưởng tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác được cân đối trong dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn hàng năm.

HĐND TP giao UBND TP tổ chức thực hiện, Thường trực HĐND TP, các ban và đại biểu HĐND TP giám sát việc thực hiện Nghị quyết; đồng thời đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các tổ chức chính trị-xã hội tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận trong Nhân dân và giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP về số lượng, chức danh, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn TP Hà Nội, sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2019.

Trước đó, Giám đốc Sở Tài chính Hà Minh Hải trình bày Tờ trình của UBND TP về số lượng, chức danh với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn TP.

Trong đó, theo UBND TP, thực tiễn Hà Nội đã triển khai thí điểm sắp xếp tổ chức bộ máy người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố ở 5 quận, huyện. Sơ bộ đánh giá việc thí điểm sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố ở cơ sở không có vướng mắc và phù hợp với quy định tại Nghị định 34/2019/NĐ-CP. Vì vậy, UBND TP đề nghị HĐND TP ban hành nghị quyết mới, thay thế Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 của HĐND TP, kịp thời thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 25/6/2019. Trong đó, căn cứ mức khoán quỹ phụ cấp quy định tại Nghị định này, số người hoạt động không chuyên trách cấp xã, mức phụ cấp với người hoạt động không chuyên trách cấp xã điều chỉnh giảm so với trước đây, nên một số chức danh phải giảm mức phụ cấp để thực hiện đúng quy định.