Hà Nội thực hiện cơ chế khuyến khích phát triển dự án điện mặt trời

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã ký ban hành Công văn số 4327/UBND-KT thực hiện Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Công văn nêu rõ, UBND TP Hà Nội giao Sở Công Thương nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên địa bàn TP, làm cơ sở đề xuất lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời TP Hà Nội giai đoạn đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 (nếu có tiềm năng). Nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phát triển điện mặt trời TP Hà Nội thực hiện theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 5 của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và quy định của Bộ Công Thương.

Chủ trì thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động liên quan đến điện mặt trời trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật hiện hành; Theo dõi, giám sát, kiểm tra thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn TP theo thẩm quyền. Thẩm định dự án điện mặt trời đầu tư xây dựng trên địa bàn TP theo quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng và các quy định liên quan khác.

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tổng công suất lắp đặt các dự án điện mặt trời nối lưới và điện mặt trời trên mái nhà được xây dựng mới trên địa bàn TP gửi Bộ Công Thương, UBND TP theo quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Công Thương, các đơn vị liên quan đề xuất, xác định diện tích, phạm vi các khu vực tòa nhà phát triển các dự án điện mặt trời; chủ trì thẩm định theo thẩm quyền dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình có lắp đặt điện mặt trời trên mái các tòa nhà. Áp dụng các nghiên cứu về năng lượng mặt trời trong chiếu sáng công cộng, đặc biệt tại các khu vực khó khăn trong tiếp cận điện lưới. 

Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, cung cấp thông tin về Quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất, thủ tục thu hồi, giao, cho thuê đất; giải quyết các thủ tục giao, cho thuê đất theo quy định. Căn cứ quyết định chủ trương đầu tư và quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có trách nhiệm cập nhật các dự án phát triển điện mặt trời vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình UBND TP phê duyệt theo quy định. Phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã trong công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án điện mặt trời trên địa bàn TP…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần