Hà Nội thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số

Nguyễn Trọng - Công Dùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện nay, đồng bào dân tộc thiểu số ở Hà Nội cư trú tập trung tại 153 thôn, thuộc 14 xã của 5 huyện với trên 55.000 người, chiếm 51% người dân tộc thiểu số trong toàn Thành phố. Do đó, thành phố Hà Nội xác định thực hiện chính sách dân tộc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.rn