Hà Nội thực hiện trợ giúp người tâm thần, người rối nhiễu tâm lý

Tâm Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã ký ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng trên địa bàn năm 2017.

Kế hoạch nhằm mục đích tiếp tục huy động gia đình, cộng đồng và toàn xã hội tham gia các hoạt động trợ giúp về vật chất, tinh thần, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí, thực hiện hiệu quả công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí theo Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ.
Yêu cầu của kế hoạch là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và người dân về bệnh tâm thần, rối nhiễu tâm trí và công tác trợ giúp xã hội, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Cập nhật thông tin, kiểm tra, tổng hợp, rà soát, báo cáo số người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí hàng năm có nhu cầu cân được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn TP. Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng với các nội dung: Đào tạo, tập huấn cho viên chức, người lao động làm việc tại các Trung tâm có chức năng, nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần về lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, rối nhiễu tâm trí; tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho gia đình người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí về kỹ năng, phương pháp chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Bám sát Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 15/12/2014 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng đến năm 2020. Triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tuyên truyền, nâng cao nhận thức người dân về công tác trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng. Tổ chức rà soát, cập nhật thông tin, tổng hợp số người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí có nhu cầu cần được trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng trên địa bàn TP năm 2017.

85% số người tâm thần có hành vi nguy hiểm đến gia đình, cộng đồng và số người tâm thần lang thang được phục hồi chức năng luân phiên tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí.

80% số người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần, người tâm thần được tư vấn, trị liệu tâm lý và sử dụng các dịch vụ công tác xã hội khác.

90% gia đình có người tâm thần, 60% gia đình có người rối nhiễu tâm trí có nguy cơ cao bị tâm thần được nâng cao nhận thức về trợ giúp và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng.

UBND TP Hà Nội đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, các tổ chức đoàn thể TP, yêu cầu các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trước ngày 15/12/2017 gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (số 75 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội), tổng hợp, báo cáo UBND TP theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần