Hà Nội tiếp tục thực hiện bảo đảm an toàn thực phẩm

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 11171/VP-KGVX yêu cầu sở, ngành liên quan tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được công văn kèm theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 9/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm an toàn thực phẩm. Trong đó có chỉ đạo, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP Hà Nội và UBND TP Hồ Chí Minh khẩn trương tổng kết việc thí điểm thực hiện thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, đề xuất cụ thể về việc này trong thời gian tới; phối hợp thực hiện việc mở rộng diện thí điểm tại TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Bộ Y tế nghiên cứu sửa đổi, bổ sung nghị định quy định đầy đủ, cụ thể trách nhiệm và phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm giữa các bộ, ngành, bảo đảm phù hợp; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm theo hướng tăng mức phạt tiền bảo đảm có tính răn đe hơn; sớm ban hành thông tư thay thế quy định về giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực phẩm.

Bộ Tài chính chủ trì xử lý sớm vấn đề kinh phí cho công tác an toàn thực phẩm; phối hợp với các bộ Y tế, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu phương án bảo đảm kinh phí lâu dài, ổn định cho công tác an toàn thực phẩm theo tinh thần Chỉ thị số 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thanh tra các bộ, ngành được để lại và sử dụng toàn bộ tiền phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm cho công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm, bố trí nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới để thực hiện chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo bộ tiêu chí mới về nông thôn mới, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; bổ sung hướng dẫn về mức thu phí, lệ phí tổ chức xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm theo Thông tư 149/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính…

Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế dự thảo văn bản của UBND TP triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trên địa bàn TP.