Hà Nội: Tìm giải pháp khắc phục hạn chế trong điểm Chỉ số PAPI

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI, UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị được giao phụ trách phân tích chi tiết, chỉ rõ yếu tố là nguyên nhân gây giảm điểm hoặc điểm số thấp, từ đó có giải pháp khắc phục cụ thể.

Chỉ số PAPI năm 2021. Ảnh minh họa.
Chỉ số PAPI năm 2021. Ảnh minh họa.

UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 164/KH-UBND (ngày 13/6) của UBND TP Hà Nội về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh của TP Hà Nội năm 2022.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở về Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); gắn trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các sở, ngành thành phố với kết quả các chỉ số nội dung thuộc Chỉ số PAPI năm 2022.

Kế hoạch nêu rõ, quán triệt về nhận thức trong các cấp lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở về ý nghĩa, bản chất của Chỉ số PAPI, những lợi ích của chỉ số này mang lại đối với công tác điều hành của chính quyền các cấp. Trên cơ sở phân tích kết quả về điểm số các chỉ số nội dung và nội dung thành phần, các cơ quan, đơn vị xác định rõ điểm mạnh, điểm yếu, những hạn chế, tồn tại trên từng lĩnh vực, từng thước đo cụ thể. Từ đó đề ra giải pháp hữu hiệu, đột phá nhằm tiếp tục cải thiện và đổi mới phương thức phục vụ Nhân dân trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Các sở, cơ quan tương đương sở được thành phố giao trách nhiệm chủ trì tham mưu đối với các chỉ số nội dung, nội dung thành phần giảm điểm so với năm 2020, hoặc trong nhóm thấp nhất cả nước (nhóm 4) xây dựng báo cáo phân tích chi tiết, chỉ rõ yếu tố là nguyên nhân gây giảm điểm hoặc điểm số thấp và bổ sung vào nhiệm vụ năm 2022 giải pháp khắc phục, có định lượng cụ thể.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền tới người dân, từng khu dân cư, tổ dân phố về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương; phổ biến các chính sách của Nhà nước, quy định của thành phố, địa phương, những nội dung liên quan quyền lợi, nghĩa vụ trực tiếp tới người dân, cung cấp thông tin về hoạt động của bộ máy chính quyền, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, bộ phận chuyên môn, các vị trí lãnh đạo, quản lý của địa phương.

Thực hiện đầy đủ, trách nhiệm các quy định về công khai minh bạch; trách nhiệm giải trình đối với người dân; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính tại xã, phường, thị trấn…

Trước đó, ngày 10/5/2022, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021. Kết quả, Hà Nội đạt điểm số 44,45 điểm, đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố, tăng 39 bậc so với năm 2020.