Hà Nội tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999

Chia sẻ

KTĐT - UBND TP Hà Nội vừa chỉ đạo tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, TP giao Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 trên địa bàn TP Hà Nội. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức tổng kết và xây dựng báo cáo UBND TP về thi hành Bộ luật hình sự năm 1999 trên địa bàn TP Hà Nội xong trước ngày 30/11/2012.

UBND TP yêu cầu các Sở, ban, ngành có liên quan khi nhận được yêu cầu của Sở Tư pháp có trách nhiệm tổng hợp để bảo đảm hoàn thành việc tổng kết và xây dựng báo cáo tổng kết đúng thời hạn yêu cầu.

Trong quá trình thực hiện, Sở Tư pháp thường xuyên báo cáo kết quả, tiến độ và những khó khăn, vướng mắc để UBND TP chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, việc tổng kết thi hành Bộ luật Hình sự phải bảo đảm các yêu cầu “đồng bộ, nghiêm túc, đúng tiến độ, đúng mục đích, yêu cầu đặt ra”. Nội dung tổng kết phải thiết thực, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, phản ánh trung thực, thực tế khách quan của tình hình tội phạm, để phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự...