Hà Nội: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 tăng 2,5%

Trâm Anh
Chia sẻ

Kinhtedothi- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 trên địa bàn TP Hà Nội ước tính đạt 51,1 nghìn tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước.

Bán lẻ tăng ở nhóm lương thực phẩm, thiết bị thiết yếu

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 31,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2% và tăng 8%; doanh thu khách sạn, nhà hàng đạt 5.350 tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 7,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1.025 tỷ đồng, tăng 26,9% và tăng 8,1%; doanh thu dịch vụ khác đạt 12,9 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% và tăng 6,4%. 

 

Tính chung 7 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 319,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2019. Xét theo ngành kinh tế: Doanh thu bán lẻ hàng hóa 7 tháng đạt 210,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,8% tổng mức và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm ngành lương thực thực phẩm tăng 19,1%; đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 18,3%; hàng may mặc tăng 13,1%; ô tô con tăng 0,9%. Bên cạnh đó, một số ngành hàng giảm so với cùng kỳ: Vật phẩm, văn hóa giáo dục giảm 4%; xăng dầu giảm 4,4%; đá quý và kim loại quý giảm 0,6%.

Doanh thu khách sạn, nhà hàng 7 tháng đạt 28,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 8,9% tổng mức và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước (doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 57,5%; doanh thu ăn uống giảm 10,8%) do lượng khách du lịch giảm và nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng giảm sút. Doanh thu du lịch lữ hành 7 tháng đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng mức và giảm 38,6% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên lượng khách du lịch thấp. Doanh thu dịch vụ khác đạt 76,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 24% tổng mức và giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2019.

Xét theo loại hình kinh tế: Tính chung 7 tháng, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 52,6 nghìn tỷ đồng, chiếm 16,5% tổng mức và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 250,2 nghìn tỷ đồng, chiếm 78,3% và tăng 2,4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 5,2% và giảm 4,5%.

Xuất nhập khẩu cải thiện nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ

Về xuất, nhập khẩu hàng hóa, đến nay, dịch Covid-19 trong nước đã được kiểm soát, nhưng sự bùng phát trở lại ở một số tỉnh, TP, đồng thời dịch có nguy cơ trên thế giới, nhiều quốc gia là đối tác lớn của Việt Nam dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động giao thương hàng hóa. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 7 cải thiện so với tháng trước nhưng vẫn sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước tính đạt 1.437 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng trước và giảm 17,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực trong nước đạt 931 triệu USD, tăng 2,2% và giảm 19,8%; khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 506 triệu USD, tăng 1,8% và giảm 11,7%. Trong tháng, 9/12 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: Xăng, dầu giảm 48,9%; máy móc thiết bị phụ tùng giảm 22,1%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 45,9%; hàng dệt may giảm 21,8%; giày dép và sản phẩm từ da giảm 21,3%... Bên cạnh đó, nhóm hàng nông sản có kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng cao 35% so với cùng kỳ (trong đó gạo tăng 119,2%); thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh tăng 4,1%; máy vi tính, hàng điện tử và linh kiện tăng 0,2%.

Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 8.291 triệu USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5.057 triệu USD, giảm 3,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3.234 triệu USD, giảm 13,8%. 

Về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, tháng 7 ước tính đạt 2.558 triệu USD, tăng 3,5% so với tháng trước và giảm 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 16,3 tỷ USD, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 12,6 tỷ USD, giảm 11,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 3,7 tỷ USD, tăng 1,6%. 

Về vận tải và bưu chính chuyển phát, trong tháng 7, số lượng hành khách vận chuyển ước tính đạt 22,2 triệu lượt hành khách, tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển ước tính đạt 738 triệu lượt hành khách/km, tăng 3,6% và tăng 9,7%; doanh thu ước tính đạt 1.332 tỷ đồng, tăng 4,3% và tăng 10,8%. Tính chung 7 tháng năm 2020, số lượt hành khách vận chuyển đạt 173,3 triệu lượt hành khách, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển đạt 5.097 triệu lượt hành khách, giảm 14,1%; doanh thu đạt 9.252 tỷ đồng, giảm 12,9%.

Vận tải hàng hoá: 7 tháng năm 2020, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 501 triệu tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 44,4 tỷ tấn/km, tăng 2,1%; doanh thu đạt 25,2 nghìn tỷ đồng, tăng 4,1%.

Dịch bệnh cũng khiến các dịch vụ thương mại điện tử, mua bán trên mạng gia tăng nên các dịch vụ bưu chính chuyển phát tháng 7 ước tính đạt 682 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, doanh thu đạt 4.771 tỷ đồng, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm 2019.