DÒNG SỰ KIỆN. * KỲ HỌP THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV * HĐND TP HÀ NỘI KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 * ĐẠI DỊCH COVID-19 * EURO 2021 * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội trích gần 899 tỷ đồng bổ sung chi cải cách tiền lương năm 2016

Khang Nhi
05-12-2016 18:08
Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6647/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố.
Tin liên quan
Cụ thể, trích 898.728.683.000 đồng từ nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách cấp thành phố bổ sung cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã thuộc thành phố để thực hiện cải cách tiền lương năm 2016 theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 và Nghị định số 55/2016/NĐ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ, trong đó: Các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể 76.516.683.000 đồng; các quận, huyện, thị xã 822.212.000.000 đồng.
Các Sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể và quận, huyện, thị xã được bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương có trách nhiệm sử dụng nguồn kinh phí được giao đúng mục đích, đúng chế độ và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Kinh phí cải cách tiền lương chưa sử dụng hết được chuyển sang kỳ sau để tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, không được sử dụng cho các mục đích khác.