DÒNG SỰ KIỆN. * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID * CÙNG KINH TẾ & ĐÔ THỊ CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Hà Nội triển khai các giải pháp để mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc Chỉ số PAPI

Hà Bình
05-08-2021 14:16
Kinhtedothi- UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND về “Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”. Trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025, TP đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt mức trung bình (nhóm 3).
Tin liên quan
Với mục đích cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của TP giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội phấn đấu trung bình mỗi năm tăng ít nhất 5 bậc; đến năm 2025, TP đứng trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt mức trung bình (nhóm 3); nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công và hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền TP, đặc biệt là cấp cơ sở… 
Cùng với đó, TP yêu cầu kế hoạch được triển khai rộng tới tất cả cơ quan, đơn vị; thống nhất với kế hoạch cải cách hành chính; các kế hoạch về cải thiện, nâng cao các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính.
Trong đó nêu rõ việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nhằm cải thiện 8 chỉ số nội dung thuộc Chỉ số PAPI: Trách nhiệm tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; nghiêm túc trong bảo vệ môi trường; quản trị điện tử.
 Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phậm ''một cửa'' quận Tây Hồ
Các nội dung thực hiện tập trung vào việc phổ biến đầy đủ các chính sách của nhà nước, quy định của thành phố, cơ sở, đặc biệt chú trọng những nội dung liên quan quyền lợi, nghĩa vụ, vấn đề mật thiết tới sinh kế của người dân. Tăng cường sự tham gia của người dân đối với các hoạt động tại cộng đồng; thực hiện tốt trách nhiệm cung cấp thông tin khi người dân có nhu cầu.
Cùng với đó, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, đại biểu HĐND cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể cấp xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố.
TP Hà Nội cũng tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm những sai phạm trong việc sử dụng ngân sách, công quỹ tại địa phương; trong quá trình giải quyết thủ tục việc cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chứng thực cho người dân.
Trong “cung ứng dịch vụ công”, TP đầu tư, củng cố, cải thiện cơ sở hạ tầng căn bản, đáp ứng nhu cầu của người dân: Bảo đảm cung cấp điện phục vụ sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội; phấn đấu chỉ tiêu điện năng thương phẩm bình quân đầu người đến năm 2025 khoảng 3.000 kwh/người/năm; bảo đảm 100% khu vực dân cư trên địa bàn TP đủ nước sạch để sinh hoạt…