Hà Nội triển khai cuộc thi tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng

Hồng Thái
Chia sẻ

Kinhtedothi - Chiều 13/7, Ban tổ chức cuộc thi “Báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giỏi về pháp luật phòng, chống tham nhũng” TP Hà Nội đã họp triển khai cuộc thi.

Theo Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam – Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đối tượng tham gia cuộc thi là báo cáo viên pháp luật cấp TP, cấp huyện và tuyên truyền viên cấp xã. Nội dung thi: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng và các lĩnh vực pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người dân.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Tống Thị Thanh Nam – Phó Trưởng Ban tổ chức cuộc thi triển khai cuộc thi tới các đơn vị 

Cuộc thi nhằm tạo cơ hội cho báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng đó, tổng kết, đánh giá những cách làm hay, góp phần phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, nhân dân và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP…

Để việc triển khai cuộc thi được kịp thời, Sở Tư pháp – Thường trực Ban tổ chức cuộc thi đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức, quán triệt triển khai Kế hoạch tổ chức cuộc thi của UBND TP và Thể lệ cuộc thi của Ban Tổ chức cuộc thi TP tại địa phương; thành lập Ban tổ chức cuộc thi ở quận, huyện, thị xã. Cùng đó, mỗi quận, huyện, thị xã xây dựng 2 video gửi về Ban tổ chức cuộc thi; các đơn vị chọn chủ đề thi do Ban tổ chức cuộc thi TP đưa ra và đăng ký chủ đề thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi TP.

Video dự thi của các đơn vị gửi về Ban tổ chức cuộc thi TP phải đảm bảo về chất lượng hình ảnh, âm thanh; các bài thi đạt giải, có chất lượng sẽ được in, sao đĩa tuyên truyền rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng. Thời hạn nộp video trước 17 giờ ngày 28/7/2020. Dự kiến, TP Hà Nội tổ chức tổng kết cuộc thi vào tháng 8/2020.