Hà Nội triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017 trên địa bàn.

 
Mục đích của Kế hoạch nhằm triển khai kịp thời, thống nhất và hiệu quả các nhiệm vụ được giao về việc phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia năm 2017; chuẩn bị các điều kiện về nguồn nhân lực, kinh phí và điều kiện khác cho việc triển khai.
Kế hoạch yêu cầu xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan trong việc triển khai. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan có liên quan đồng thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.
Sở Nội vụ lập danh sách các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã được lựa chọn theo phương án chọn của Bộ Nội vụ; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập danh sách, chọn mẫu điều tra xã hội học theo đúng yêu cầu. 6 Sở và 9 UBND các quận, huyện lập danh sách các giao dịch đã hoàn thành của các thủ tục/lĩnh vực được chọn trong thời điếm từ ngày 1/1/2017 đến ngày 31/10/2017; danh sách mẫu điều tra xã hội học chính thức của các thủ tục/lĩnh vực và danh sách mẫu điều tra xã hội học dự phòng của các thủ tục/lĩnh vực.
Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu và tiến độ đề ra; là đầu mối liên lạc, tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần