Hà Nội: Triển khai quy hoạch xây dựng vùng và các quy hoạch thuộc huyện Ba Vì

Vũ Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong nội dung Công văn số 10051/VP-ĐT, ban hành ngày 18/11, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị sở, ngành liên quan triển khai quy hoạch xây dựng vùng và các quy hoạch thuộc huyện Ba Vì.

UBND huyện Ba Vì sẽ tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì bằng ngân sách của huyện. Ảnh minh họa.
Công văn nêu rõ, UBND TP nhận được văn bản của Sở Quy hoạch - Kiến trúc báo cáo về việc triển khai quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì. Trong đó cho biết, tại Văn bản số 2113/UBND-QLĐT ngày 6/10/2020 của UBND huyện Ba Vì có giải trình về quá trình tổ chức thực hiện, theo Quy hoạch chung xây dựng huyện Ba Vì được duyệt từ năm 2014 đến nay, sự cần thiết lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì và đề xuất UBND TP cho phép UBND huyện triển khai lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì bằng nguồn vốn ngân sách huyện...
Để giảm tải cho ngân sách TP, tạo điều kiện cho UBND huyện Ba Vì chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề xuất UBND TP xem xét giao: UBND huyện Ba Vì tổ chức lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Ba Vì tỷ lệ 1/25.000 bằng vốn đầu từ công từ ngân sách cấp huyện.
Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn UBND huyện Ba Vì thực hiện bố trí và quản lý nguồn vốn phù hợp quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước. Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND huyện Ba Vì lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch vùng huyện Ba Vì phù hợp với quy định của Luật Xây dựng và các quy định hiện hành có liên quan.
Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng chỉ đạo: Chủ trương nghiên cứu lập đồ án quy hoạch vùng huyện Ba Vì đã được xác định tại Thông báo số 2566-TB/TU ngày 20/4/2020 kết luận của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Huyện ủy Ba Vì.
UBND TP đồng ý với báo cáo đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Văn bản số 5352/QHKT-KHTH ngày 4/11/2020; đồng thời, giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn UBND huyện Ba Vì tổ chức lập quy hoạch xây dựng vùng huyện theo quy định, bảo đảm kế thừa những nội dung phù hợp của các đồ án quy hoạch chung xây dựng huyện đã được phê duyệt, theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và quy định pháp luật hiện hành.