Hà Nội triển khai thi hành Bộ luật Dân sự

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm triển khai thi hành Bộ luật Dân sự kịp thời, thống nhất và hiệu quả, ngày 25/3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thi hành Bộ luật Dân sự trên địa bàn thành phố.

Theo Kế hoạch, Bộ luật Dân sự sẽ được phổ biến sâu rộng, giúp cho cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn Thủ đô hiểu, nắm vững nội dung cơ bản, qua đó sớm đưa các quy định của Bộ luật Dân sự vào cuộc sống.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Thành phố yêu cầu, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; UBND các quận, huyện, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn tập trung phổ biến sâu rộng Bộ luật Dân sự với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với đối tượng để đảm bảo đem lại hiệu quả thiết thực.
Tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm các nội dung mới; sinh hoạt chuyên đề về Bộ luật Dân sự đến lãnh đạo các sở, ngành TP; UBND, Phòng Tư pháp các quận, huyện, thị xã, báo cáo viên pháp luật cấp Thành phố, cấp huyện, các tuyên truyền viên pháp luật xã, phường, thị trấn, hòa giải viên ở cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật dân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là những nội dung mới của Bộ luật Dân sự; biên soạn tài liệu phục vụ phổ biến, tuyên truyền Bộ luật Dân sự.
Tổ chức kiểm tra kết quả tuyên truyền Bộ luật Dân sự gắn với việc kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm của Thành phố.
Bộ luật Dân sự được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp 10 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017.