Hà Nội triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhằm đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các giao dịch điện tử từng bước thay thế các giao dịch truyền thống, Hà Nội đã có kế hoạch triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan Nhà nước TP Hà Nội đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Kế hoạch được ban hành nhằm góp phần tăng hiệu quả xử lý công việc, giảm thiểu thời gian và chi phí dành cho các công việc liên quan đến văn bản giấy, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính của thành phố; nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho các giao dịch điện tử giữa các cơ quan nhà nước, giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp trên môi trường mạng máy tính.

Để thực hiện kế hoạch này, trong  năm 2014, TP Hà Nội sẽ tiến hành nâng cấp, duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã để đảm bảo hạ tầng công nghệ thông tin triển khai chữ ký số; đảm bảo hạ tầng Trung tâm dữ liệu thành phố; nâng cấp duy trì Cổng thông tin điện tử thành phố; hoàn thành triển khai thư điện tử, cài đặt và kết nối phần mềm Quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống “một cửa” điện tử tại 100% sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã; hoàn thành chuyển đổi hệ thống chữ ký số của UBND TP sang hệ thống chữ ký số chuyên dùng của Ban Cơ yếu Chính phủ; tiến hành đăng ký và chuyển đổi chữ ký số chuyên dùng cho bộ phận văn thư tại 79 sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo kế hoạch, năm 2015, thành phố sẽ đầu tư, nâng cấp, duy trì hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin tại 100% UBND các xã, phường, thị trấn; hoàn thành triển khai thư điện tử, cài đặt và kết nối phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, hệ thống “một cửa” điện tử tại 100% UBND các xã, phường, thị trấn; đăng ký và cấp chữ ký số chuyên dùng cho bộ phận văn thư của 584 UBND xã, phường, thị trấn; tổ chức đào tạo về quản lý, sử dụng chữ ký số và các ứng dụng liên quan cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, cán bộ văn thư của các xã, phường, thị trấn;…

Từ năm 2016 đến năm 2020, rà soát nhu cầu triển khai chữ ký số chuyên dùng cho các hệ thống thông tin, ứng dụng chuyên ngành của các cơ quản Nhà nước trực thuộc thành phố và xây dựng kế hoạch triển khai chữ ký số chuyên dùng của thành phố cho giai đoạn 2016 - 2020.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần