Hà Nội triển khai xác định Chỉ số PAR Index năm 2021 với các cơ quan hành chính

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 216/KH-UBND (ngày 27/9) về triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Chỉ số PAR Index năm 2021 đối với các sở, cơ quan tương đương sở và UBND các quận, huyện, thị xã của TP Hà Nội được xác định trên cơ sở kết hợp giữa đánh giá của Hội đồng thẩm định và đánh giá qua điều tra xã hội học.
 Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại UBND quận Bắc Từ Liêm. Ảnh: Phạm Hùng. 
Các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá và cho điểm kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của cơ quan mình theo hướng dẫn và hoàn thành và gửi Sở Nội vụ Hà Nội trước ngày 22/12/2021. Các thành viên Hội đồng thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số PAR Index của Thành phố thẩm định kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND các quận, huyện, thị xã trong tháng 1/2022.
Đối với điều tra xã hội học được tiến hành lấy ý kiến của các nhóm đối tượng: Đại biểu HĐND TP Hà Nội; cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở; lãnh đạo phòng cấp huyện; doanh nghiệp, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) có giao dịch thủ tục hành chính; đại biểu HĐND cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức thuộc huyện; lãnh đạo UBND cấp xã; cá nhân, hộ kinh doanh, tổ chức có giao dịch thủ tục hành chính; người dân (cá nhân) trên địa bàn. Thời gian điều tra từ tháng 10 đến ngày 30/12/2021; thực hiện thu thập thông tin với mỗi đối tượng điều tra theo tình hình cụ thể của các đơn vị.
Về thời kỳ đánh giá, thu thập thông tin về kết quả công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị phát sinh từ ngày 01/01/2021 đến 30/12/2021. Xử lý số liệu và tổng hợp kết quả điều tra xã hội học xác định chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 01/2022.
Về xác định kết quả chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính: Tổng hợp kết quả thẩm định và kết quả điều tra xã hội học, xây dựng báo cáo kết quả Chỉ số PAR Index năm 2021 của các sở, cơ quan tưong đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 02/2022.
Họp Hội đồng thẩm định, đánh giá kết quả xác định Chỉ số PAR Index của thành phố và trình UBND thành phố công bố kết quả Chỉ số PAR Index năm 2021 của các sở, cơ quan tương đương sở, UBND quận, huyện, thị xã trong tháng 3/2022.